Strona główna » Wypadek w pracy w Wielkiej Brytanii

Wypadek w pracy w Wielkiej Brytanii

dodane przez: Paweł A
Wypadek-w-pracy-w-Wielkiej-Brytanii

Wypadek w pracy UK może zdarzyć się każdemu, ale warto wiedzieć, jaką formę pomocy i odszkodowania możemy uzyskać. Do kogo się zwrócić, szukając porady?

  1. Co podpada pod wypadek w pracy?
  2. Inne zasady niż w Polsce
  3. Wypadek nie z winy pracodawcy
  4. Które branże są najbardziej pechowe?
  5. Zaniedbania pracodawcy
  6. Jak uzyskać odszkodowanie w UK?

Co podpada pod wypadek w pracy?

W Wielkiej Brytanii na wypłatę odszkodowania za wypadek w pracy możemy liczyć tylko wtedy, gdy doszło do niego z winy pracodawcy lub osób, za które pracodawca jest bezpośrednio odpowwiedzialny. Nie jest wypadkiem każde zdarzenie, do którego doszło na terenie zakładu pracy w jej godzinach. Do zakwalifikowania wydarzenia jako wypadek w pracy konieczne jest ustalenie winowajcy. Roszczenie kierowane jest zawsze do ubezpieczyciela firmy, w której zatrudniony jest pracownik.

Inne zasady niż w Polsce

W Polsce każdy wypadek w trakcie pracy może być zgłaszany do ZUS-u, ponieważ każdy pracownik musi być w tej instytucji ubezpieczony. Polskie firmy mają obowiązek odprowadzać składki wypadkowe do ZUSu za każdego zatrudnionego. W UK pracodawca nie odprowadza tego typu składek, ma za to obowiązek posiadania ubezpieczenia Employers’ Liability Insurance’ . To ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, z którego na poczet pracownika wypłacane jest odszkodowanie, jeżeli do wypadku doszło z winy zatrudniającego.

Wypadek nie z winy pracodawcy

Jeśli doszło do wypadku z winy osoby niepodlegającej pod Twojego pracodawcę w UK, nadal możesz ubiegać się o odszkodowanie. Na przykład, jeśli doszło do wypadku drogowego nie z Twojej winy w trakcie pracy, możesz ubiegać się o rekompensatę z polisy sprawcy zdarzenia. Jeżeli do wypadku doszło poza terenem pracy (dla przykładu złamania nogi na skutek niezałatanej dziury w chodniku) możesz starać się o wypłatę odszkodowania z polisy zarządcy terenu. Nawet gdy do wypadku doszło z Twojej winy, możesz ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli masz wykupioną prywatną polisę.

Które branże są najbardziej pechowe?

Najwięcej wypadków w UK dochodzi według badań prowadzonych przez Labour Force Survey w następujących branżach: budownictwie, na produkcji, sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz naprawie samochodów, rolnictwie, rybołówstwie oraz leśnictwie. To sektory z największą liczbą zgłoszonych przez pracowników wypadków. Inne badania obejmują rozwój lub nabycie choroby zawodowej, która najczęściej trafia się pracownikom dostarczającym gaz, prąd, parę i klimatyzację oraz pracującym w sektorze zdrowia/ pomocy socjalnej.

Zaniedbania pracodawcy

Doszło do wypadku, ale zastanawiasz się, czy warto ubiegać się o odszkodowanie? Prawda jest taka, że każdy pracodawca ma obowiązek zadbania o bezpieczeństwo pracowników na terenie swojego zakładu pracy. Zaniedbanie pracodawcy można udowodnić wtedy, gdy nie zapewnia on pracownikom szkoleń. Także wtedy gdy nie dostarczy on odzieży ochronnej, nie przeprowadzi regularnego serwisu maszyn lub nie dostosuje stanowiska pracy do wykonywanej przez pracowników czynności. Wypadek w pracy może mieć wiele przyczyn, a za większość z nich może ponieść odpowiedzialność pracodawca.

Jak uzyskać odszkodowanie w UK?

Najlepiej wybrać na reprezentanta prawnika o wieloletnim stażu, z kancelarii specjalizującej się w uzyskiwaniu odszkodowań w UK. Bardzo ważne jest, byś łatwo mógł porozumieć się z adwokatem – dlatego warto skorzystać z usług polskiej kancelarii. Ważne jest, byś zgłosił wypadek pracodawcy, zapisał dane świadków, wykonał zdjęcia miejsca wypadku i udał się do lekarza, zaznaczając w trakcie wizyty, że uszczerbek na zdrowiu powstał w pracy. Inaczej przedstawiciel pracodawcy może podważyć Twoje roszczenia.

fot: polskakancelariaodszkodowan.co.uk

You may also like