Strona główna » Zasiłki w Anglii

Zasiłki w Anglii

dodane przez: Agata R
zasiłki w Anglii

Zasiłki w Anglii – Universal Credit, Child Benefit, Council Tax Support i inne

W Anglii istnieje wiele różnych rodzajów zasiłków i świadczeń socjalnych, które mają na celu wspomaganie ludzi w różnych sytuacjach życiowych. Poniżej wymienimy niektóre z najważniejszych zasiłków w Anglii:

 1. Universal Credit: To jedno z głównych świadczeń, które zastąpiło wiele wcześniejszych zasiłków, takich jak zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek rodzinny, zasiłek dla osób niepełnosprawnych i inne. Universal Credit obejmuje różne aspekty życia, takie jak utrzymanie, opiekę zdrowotną i inne.
 2. Jobseeker’s Allowance (JSA): Jest to zasiłek dla osób poszukujących pracy. Dostępny jest dla osób bezrobotnych, które aktywnie poszukują zatrudnienia.
 3. Employment and Support Allowance (ESA): To zasiłek dla osób, które nie mogą pracować ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność. W zależności od oceny zdolności do pracy, można otrzymać różne poziomy wsparcia.
 4. Child Benefit: Jest to zasiłek dla rodzin z dziećmi. Przewidziane jest ono dla rodzin z dziećmi poniżej 16 roku życia (lub 20 roku życia, jeśli dziecko nadal uczy się lub jest w szkole średniej).
 5. Housing Benefit: To wsparcie na opłaty za wynajmowane mieszkanie. W zależności od okoliczności, można otrzymać częściowe lub pełne pokrycie kosztów wynajmu.
 6. Council Tax Support: Jest to pomoc w opłatach za podatek komunalny (Council Tax). Wysokość wsparcia zależy od dochodów i sytuacji finansowej.
 7. Child Tax Credit i Working Tax Credit: Obydwa te zasiłki dotyczą rodzin i pracujących osób. Child Tax Credit wspiera rodziny w opiece nad dziećmi, natomiast Working Tax Credit pomaga osobom pracującym o niskich dochodach.
 8. Maternity Allowance: To zasiłek macierzyński dla kobiet, które same prowadzą działalność gospodarczą lub nie spełniają warunków do otrzymania płatnego urlopu macierzyńskiego od pracodawcy.
 9. Pension Credit: Jest to zasiłek dla osób starszych, które nie osiągnęły pełnej emerytury lub które mają niskie dochody.
 10. Disability Living Allowance (DLA) i Personal Independence Payment (PIP): To zasiłki dla osób niepełnosprawnych, które potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach.

Warto pamiętać, że warunki i kwoty zasiłków mogą ulegać zmianom, a dostępność niektórych zasiłków może się różnić w zależności od sytuacji i okresu. Jeśli chcesz uzyskać aktualne i dokładne informacje na temat zasiłków w Anglii, zalecamy skontaktowanie się z urzędem ds. świadczeń socjalnych (Department for Work and Pensions) lub innym odpowiednim źródłem informacji.

zasiłki w Anglii
zasiłki w Anglii

Instytucje dbające o zasiłki w Anglii

W Anglii, instytucje rządowe są odpowiedzialne za zarządzanie i wypłacanie różnych rodzajów zasiłków i świadczeń socjalnych. Poniżej przedstawiamy niektóre z kluczowych instytucji, które mają rolę w dbaniu o zasiłki i wsparcie socjalne:

 1. Department for Work and Pensions (DWP): To główny urząd rządowy odpowiedzialny za sprawy związane z pracą, zasiłkami i emeryturami. DWP zarządza wieloma zasiłkami, takimi jak Universal Credit, Jobseeker’s Allowance, Employment and Support Allowance, Pension Credit i inne.
 2. HM Revenue and Customs (HMRC): HMRC zajmuje się kwestiami związanymi z podatkami i świadczeniami związanych z podatkami, takimi jak Child Tax Credit i Working Tax Credit.
 3. Local Councils: Wielu lokalnych urzędów (Councils) ma odpowiedzialność za zarządzanie pewnymi zasiłkami, takimi jak Housing Benefit i Council Tax Support. Każdy lokalny urząd może mieć nieco inne zasady i procedury.
 4. Jobcentre Plus: To oddziały DWP, które obsługują osoby poszukujące pracy. W Jobcentre Plus można ubiegać się o różnego rodzaju zasiłki dla bezrobotnych oraz otrzymać wsparcie w poszukiwaniu pracy.
 5. Social Security Scotland: W Szkocji istnieje oddzielna instytucja, Social Security Scotland, odpowiedzialna za zarządzanie niektórymi świadczeniami socjalnymi w ramach kompetencji przekazanych Szkocji.
 6. Disability Assessment Centres: To centra przeprowadzające oceny niepełnosprawności, które pomagają określić, czy osoba ma prawo do zasiłków takich jak Personal Independence Payment (PIP) lub Employment and Support Allowance (ESA).
 7. Maternity Allowance Department: W przypadku zasiłku macierzyńskiego, instytucja odpowiedzialna za zarządzanie to często Jobcentre Plus lub DWP.
 8. National Health Service (NHS): NHS odgrywa rolę w kwestiach związanych z opieką zdrowotną, która może wpływać na dostęp do niektórych świadczeń socjalnych, takich jak zasiłki dla osób niepełnosprawnych.

Warto pamiętać, że struktura i instytucje mogą ulegać zmianom, a różnice mogą występować między Anglią, Szkocją, Walią i Irlandią Północną ze względu na pewne uprawnienia przekazane regionalnym władzom. Jeśli potrzebujesz konkretnych informacji na temat zasiłków i instytucji w danym regionie, zalecam skorzystanie z oficjalnych źródeł rządowych lub lokalnych urzędów.

You may also like