Strona główna » Wybory za granicą – Wielka Brytania

Wybory za granicą – Wielka Brytania

dodane przez: Agata R
wybory za granicą

Wybory za granicą – Wielka Brytania : najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Kto może głosować za granicą?

Za granicą może głosować wyborca przebywający w dniu wyborów za granicą, który jest ujęty w spisie wyborców sporządzanym przez danego konsula. W obwodzie głosowania za granicą może także zagłosować wyborca na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Jak zapisać się na głosowanie za granicą?

– Żeby zagłosować za granicą, należy złożyć do danego konsula (w Wlk. Brytanii do konsula w: Belfaście, Edynburgu, Londynie lub Manchesterze) wniosek o ujęcie w spisie wyborców.

– Wniosek będzie można złożyć dopiero po utworzeniu obwodów głosowania za granicą.

– Informacja o obwodach do głosowania za granicą zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej do poniedziałku, 25 września 2023 r.

– Wniosek do konsula należy złożyć najpóźniej do wtorku, 10 października 2023 r.

– W obwodzie głosowania za granicą może także zagłosować wyborca na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.​​​​

Termin głosowania w Wlk. Brytanii: niedziela, 15 października 2023 r., od godz. 7:00 do godz. 21:00 czasu miejscowego (brytyjskiego​).

PAMIĘTAJ! Za granicą można głosować jedynie osobiście. Za granicą nie zagłosujesz przez pełnomocnika, czy korespondencyjnie.

Jak za granicą uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania?

Jeśli planujesz głosować w nadchodzących wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym w innym miejscu niż to, w którym normalnie mieszkasz / przebywasz za granicą, to możesz złożyć do konsula wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (w Wlk. Brytanii do konsula w: Belfaście, Edynburgu, Londynie lub Manchesterze) . Dzięki temu w dniu wyborów zagłosujesz tam, gdzie akurat będziesz przebywać (czyli w niedzielę, 15 października 2023 r.).

– Za granicą zaświadczenia o prawie do głosowania wydają konsulowie w poszczególnych urzędach konsularnych (w godzinach pracy urzędów konsularnych, bez umawiania się na wizytę).

– Konsulowie mogą wydać zaświadczenie każdemu wyborcy, który jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW), tj. osobie pełnoletniej, posiadającej prawo głosowania – bez względu na to, w którym spisie wyborców jest ona ujęta.

– Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można składać do 12 października 2023 r.

– Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem. Konieczna zatem będzie wizyta w urzędzie konsularnym.

– Zaświadczenie o prawie do głosowania odbierzesz za pokwitowaniem – osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę – w urzędzie konsularnym, w którym złożyłeś swój wniosek.

– W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania, musisz sporządzić wniosek o wydanie zaświadczenia oraz upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazujesz swoje imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania za Ciebie zaświadczenia (tj. jej imię, nazwisko, numer i serię ważnego dokumentu tożsamości).

– Na Twój wniosek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami życiowymi, konsul może przesłać Ci zaświadczenie na wskazany adres w swoim okręgu konsularnym. Możesz także wnioskować o doręczenie zaświadczenia na koszt własny – za pośrednictwem usługi kurierskiej, o ile taka zapewnia obsługę przesyłek rejestrowanych.

– Z zaświadczeniem o prawie do głosowania można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

PAMIĘTAJ! Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania skutkuje skreśleniem wyborcy ze spisu wyborców. Jeśli utracisz swoje zaświadczenie (niezależnie od przyczyny utraty), to nie będziesz mógł otrzymać kolejnego.

Jak wnioskować o ujęcie w spisie wyborców sporządzanym przez konsula?

Wniosek należy złożyć najpóźniej do wtorku, 10 października 2023 r.

Są trzy sposoby na złożenie wniosku:

– rekomendujemy złożenie wniosku przy użyciu usługi e-Wybory,

– złożenie wniosku w postaci papierowej, z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie),

– złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej danego konsula (w Wlk. Brytanii konsula w: Belfaście, Edynburgu, Londynie lub Manchesterze), z załączonym skanem / fotografiią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych).​​​​

Jaki dokument tożsamości jest potrzebny, aby zagłosować za granicą?

Aby móc zagłosować w okręgu wyborczym utworzonym przez konsulów w Wlk. Brytanii, wyborca musi wylegitymować się przed Obwodową Komisją Wyborczą ważnym:

– dokumentem paszportowym (paszportem lub paszportem tymczasowym) lub

– dowodem osobistym.

PAMIĘTAJ! Jeśli w dniu głosowania zapomnisz swojego dokumentu tożsamości lub Twój dokument nie będzie ważny, nie będziesz mógł zagłosować.

Gdzie uzyskam informacje nt. nadchodzących wyborów i referendum ogólnokrajowego?

Większość informacji nt. nadchodzących wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego można znaleźć na stronie “Polska w Wielkiej Brytanii” oraz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z urzędami konsularnymi w Wlk. Brytanii:

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Londynie – londyn.wybory@msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Belfaście – belfast.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Edynburgu – wybory.edynburg@msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Manchesterze – manchester.wybory@msz.gov.pl

Źródło: Polska w Wielkiej Brytanii | gov.pl

Fot: gov.pl

You may also like