Strona główna » Przepisy prawne w Anglii

Przepisy prawne w Anglii

dodane przez: redakcja
Przepisy prawne w Anglii – informacje o zaświadczeniu o niekaralności, posiadaniu alkoholu

Przepisy prawne w Anglii – informacje o zaświadczeniu o niekaralności, posiadaniu alkoholu

Zabrania się wwożenia m.in. narkotyków, materiałów o charakterze pornograficznym, podrabianych produktów oznaczonych znakami towarowymi lub nagrań audiowizualnych, które naruszają prawa autorskie. Surowo zabrania się wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, które nie są dozwolone w miejscach publicznych. 

Przepisy prawne w Anglii dotyczące spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest dozwolone, chyba że lokalne prawo stanowi inaczej. Niektóre miejsca czasowo zabraniają picia trunków. środkach komunikacji miejskiej alkohol w Anglii jest zabroniony.

W Wielkiej Brytanii, inaczej niż w innych krajach, standardowe zaświadczenie o niekaralności w Anglii nie jest wydawane na wniosek wnioskodawcy. Każdy, zobowiązany do przedstawienia tego dokumentu władzom. Powinien skontaktować się bezpośrednio z komisariatem policji w Wielkiej Brytanii w swoim miejscu zamieszkania lub bezpośrednio z New Scotland Yard.

Na podstawie materiałów: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – gov.pl

Fot: Tingey Injury Law Firm | unsplash.com/@tingeyinjurylawfirm

You may also like