Strona główna » Marek Belka w Londynie i Oksfordzie

Marek Belka w Londynie i Oksfordzie

dodane przez: Krzysztof Z
Marek-Belka-w-Londynie-i-Oksfordzie

Prof. Marek Belka, Prezes NBP, złożył dwudniową wizytę w Oksfordzie i w Londynie

 

W pierwszym dniu wizyty prof. Belka był gościem Uniwersytetu Oksfordzkiego. W St Antony’s College (gdzie znajduje się interdyscyplinarne Centrum Studiów Europejskich i od 2013 r. Program Studiów o Współczesnej Polsce – POMP) wygłosił wykład pt. “The future of euro – in whose interest?”. Moderatorem dyskusji podczas wykładu była prof. Ngaire Woods, profesor ekonomii specjalizująca się w zagadnieniach globalnego zarządzania gospodarczego, dziekan Blavatnik School of Government na Uniwersytecie Oksfordzkim – współorganizatora wydarzenia.

Przedmiotem wykładu oraz dyskusji z publicznością były takie zagadnienia, jak kryzys w strefie euro, przyszłość wspólnej waluty, a także UE w obliczu występującego ryzyka Brexit, czy Grexit. Tematem dyskusji było również znaczenie Inicjatywy Wiedeńskiej 2 – platformy współpracy sektora publicznego i prywatnego dla regionów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, których sektory bankowe są zdominowane przez banki pochodzące ze strefy euro. Komitetowi Sterującemu Inicjatywy Wiedeńskiej 2 przewodniczy prof. Belka.

Wizyta prof. Belki na Uniwersytecie Oksfordzkim była okazją do spotkań z przedstawicielami środowiska akademickiego Oksfordu, a także z polskimi studentami, w tym delegatami z innych brytyjskich uczelni i działaczami stowarzyszeń studenckich w UK. Podczas spotkań, które odbyły się w Hertford College i St Antony’s College, dyskutowano nt. zagadnień ekonomicznych i społecznych, w tym przyszłości Europy.

W Londynie prof. Belka spotkał się z przedstawicielami sektora usług finansowych City of London i inwestorów instytucjonalnych. Wieczorem 26.11 Prezes NBP był gościem honorowym dyskusji zorganizowanej przez wiodącą organizację City of London – TheCityUK, w formule Policy Roundtable, która odbyła się w Citigroup Centre, w centrum finansowym Londynu. Podczas spotkania z wysokiego szczebla przedstawicielami banków i firm z City dyskutowano na tematy dotyczące UE, w tym na temat projektu unii rynków kapitałowych, unii bankowej oraz zagadnień makroekonomicznych dotyczących strefy euro i gospodarki światowej.

Źródło: londyn.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

You may also like