Strona główna » Zdrowie w Anglii

Zdrowie w Anglii

dodane przez: redakcja
Zdrowie w Anglii to leczenie, opieka medyczna jak również i koszty leczenia

Zdrowie w Anglii to leczenie, opieka medyczna jak również i koszty leczenia

Nie każdy dba o zdrowie w Anglii, ponieważ w ostatnich latach zauważa się, że zwiększa się zachorowalność na choroby przenoszone drogą płciową. Rocznie odnotowuje się około 6 tysięcy zarażeń wirusem HIV.  Opieka lekarska w Anglii jest bezpłatna, lecz należy się zarejestrować w rejonowej przychodni oraz wybrać lekarza rodzinnego. Osoby, które chcą odbyć leczenie w Anglii (Wielkiej Brytanii), ale nieposiadające ubezpieczenia muszą posiadać Europejską Kartę  Ubezpieczenie Zdrowotnego. Karta jest wydawana przez oddziały NFZ w Polsce. Należy wziąć pod uwagę, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do skorzystania z usług podstawowej opieki medycznej w Anglii. Osoby wyjeżdżające do Wielkiej Brytanii powinny wykupić dodatkowe ubezpieczenie, które uprawnia do leczenia w szerszym zakresie. Pokrywa również koszty opieki medycznej w szpitalach oraz klinikach. Głównie wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenie, których nie obejmuje EKUZ.

National Health Service-NHS – Narodowa Służba Zdrowia

Aby uzyskać opiekę medyczną, należy udać się do National Health Service-NHS (Narodowej Służby Zdrowia): lekarzy rodzinnych (GP), przychodni (NHS Walk-in Centres) i szpitali NHS. Lekarz musi zobaczyć zaświadczenie o posiadaniu EKUZ oraz nasz dowód tożsamości. Do leczenia specjalistycznego trzeba posiadać skierowanie, chociaż w nagłych przypadkach możliwe jest zgłoszenie bezpośrednie na oddział ratunkowy szpitala. Leki w Anglii są wydawane bezpłatnie dla dzieci do 16 roku życia, uczniom do 18 roku życia, kobietom w ciąży oraz osobom starszym powyżej 60 roku życia. Reszta osób musi wnieść opłatę ryczałtową w wysokości 8,60 GBP za każdy lek na receptę. Uprawniony do wystawienia tej recepty jest lekarz praktykujący w ramach NHZ. Również za leczenie stomatologiczne należy ponieść część opłat: zryczałtowaną opłatę za badanie oraz 80% kosztów leczenia. Pacjent w 100% opłaca transport sanitarny. Koszt leczenia w Anglii  poza NHZ jest w pełni finansowany przez pacjenta, bez prawa zwrotu.

Numer pogotowia: 999 lub 112 z telefonu komórkowego.

Adresy lekarzy NHS można uzyskać na stronie internetowej: nhs.uk/Service-Search


Na podstawie materiałów: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – gov.pl

Fot: Alexandr Podvalny | unsplash.com/@freestockpro

You may also like