Strona główna » Uznawanie kwalifikacji zawodowych w Anglii

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w Anglii

dodane przez: Paweł A
Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 roku

Od 1 stycznia 2021 roku kwalifikacje uzyskane w Anglii podlegają uznaniu. Przepisy te zostały określone w regulacjach, które dotyczą niektórych zawodów regulowanych. W drodze nostryfikacji mogą zostać uznane dyplomy ukończenia studiów wyższych. Więcej informacji odnośnie tych dyplomów można znaleźć na nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-dyplomow. Można uznać również świadectwa szkolne, a informacje można uzyskać, na stronie internetowej: brexit.gov.pl/obywatel/konsekwencje-w-wybranych-aspektach/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-w-uk/. W sprawie uznania innych dokumentów, które poświadczają kwalifikacje zawodowe i innych szczegółowych informacji, trzeba kontaktować się z organem właściwym.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych i baza zawodów

Kwalifikacje zawodowe w Anglii można znaleźć w bazie zawodów. Należy wejść na stronę internetową Komisji Europejskiej, następnie wejść w zakładkę „competent authority”. Informacje te znajdziemy również na stronie biznes.gov.pl. Bezpośredniej podstawy nie stanowi umowa o handlu zawarta między Wielką Brytania, a Unią Europejską, do wzajemnego uzyskania kwalifikacji w Anglii. W umowie tej zawarty jest mechanizm, który pozwoli w przyszłości na zawieranie porozumienia o wzajemnym uzyskaniu kwalifikacji na zawody regulowane w Anglii. Jednak porozumienia te nie będą automatycznie uznawały kwalifikacji zawodowych. Zawarcie porozumienia nie wyklucza zawierania dodatkowych umów pomiędzy UK oraz UE.

Na podstawie materiałów: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – gov.pl
Fot: Kelly Sikkema | unsplash.com/@kellysikkema

You may also like