Strona główna » Kongres Polskich Przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii

Kongres Polskich Przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii

dodane przez: Krzysztof Z
Kongres-Polskich-Przedsiebiorcow-w-Wielkiej-Brytanii

II Kongres Polskich Przedsiębiorców

 

W dniu 16 października 2015 r. przedstawiciele WPHI w Londynie wzięli udział w II Kongresie Polskich Przedsiębiorców zorganizowanym przez Polish Business Link przy współpracy z Polsko – Brytyjską Izbą Handlową (BPCC). Imprezę otworzył Ambasador RP Londynie, Pan Witold Sobków, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie i pozytywną rolę polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wielkiej Brytanii. Ponadto Pan Ambasador podkreślił istotną rolę innowacyjności oraz kreatywności w rozwoju polskich firm na terenie Wielkiej Brytanii.

W trakcie kongresu odbyło się szereg paneli tematycznych dotyczących m.in różnych form wsparcia dla rozwoju polskich firm działających na terenie UK, pozyskiwania unijnych i lokalnych funduszy na rozwój przedsiębiorczości, roli brytyjskich instytucji rządowych we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto uczestnicy Kongresu otrzymali praktyczną wiedzę nt. finansowania innowacyjnych projektów oraz budowania zrównoważonego biznesu. W trakcie imprezy swoimi biznesowymi doświadczeniami dzielili się polscy przedsiębiorcy, którzy osiągnęli zawodowy i finansowy sukces na terenie UK. Integralną częścią kongresu stanowiła sesja networkingowa, która była dobrą okazją do zaprezentowania przez polskie firmy swojej oferty handlowej, nawiązania kontaktów biznesowych, jak również wymiany wzajemnych doświadczeń. Kongres stał się również platformą integrującą środowisko polskich przedsiębiorców działających na brytyjskim rynku oraz zachęcił do współpracy i organizowania się w formalne struktury np. stowarzyszenia przedsiębiorców lub izby branżowe. Jednocześnie WPHI w Londynie w różnych swoich działaniach wspiera integrację polskich przedsiębiorców działających w Wielkiej Brytanii uznając, że budowanie wspólnego stanowiska, a także współpraca z lokalnymi organizacjami biznesowymi, wzmacnia pozycję polskiego biznesu na brytyjskim rynku.

Źródło: uk.trade.gov.pl
Fot: uk.trade.gov.pl

You may also like