Strona główna » Członkostwo Polski w UE

Członkostwo Polski w UE

dodane przez: Patrycja M
Czlonkostwo-Polski-w-UE

Trzynaście lat członkostwa Polski w UE

Polska, razem z Czechami, Słowacją, Węgrami, Litwą, Łotwą, Estonią, Słowenią, Cyprem i Maltą, wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Rok wcześniej, 7-8 czerwca 2003 roku odbyło się referendum akcesyjne, w którym 77,45 % Polaków opowiedziało się za członkostwem w UE.

Pierwszym krokiem było podpisanie 16 grudnia 1991 roku Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Symbolicznym momentem było złożenie 8 kwietnia 1994 roku przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach formalnego wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. Cztery lata później rozpoczęły się właściwe negocjacje akcesyjne z UE.

Polska jest najludniejszym i największym powierzchniowo krajem, które przystąpiły do UE po 2004 roku. W całej UE Polska gospodarka jest 8. największą gospodarką, będąc jednocześnie jedną z najszybciej rozwijających się.

Polska jest aktywnym i ważnym członkiem Unii Europejskiej, uczestnicząc w najważniejszych debatach toczących się na forum Unii Europejskiej nt. przyszłości UE, polityki migracyjnej, klimatycznej i gospodarczej.

W roku 2017 obchodzona jest 60. rocznica Traktatów Rzymskich, które dały początek Unii Europejskiej.

W szybko zmieniającym się świecie, w sytuacji związanej m.in. z opuszczaniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, Polska zabiega o podjęcie szerokiej debaty na temat reformy Unii Europejskiej. „Priorytetem działań naszego rządu jest naprawa Unii Europejskiej” – mówił minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w swoim expose wygłoszonym przed Sejmem RP 9 lutego br.

 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych (oslo.msz.gov.pl)
Fot: oslo.msz.gov.pl

You may also like