Strona główna » Settled status w Anglii

Settled status w Anglii

dodane przez: redakcja
Settled status w Anglii po Brexit, wszystko na temat praw obywatelskich w Anglii

Settled status w Anglii po Brexit, wszystko na temat praw obywatelskich w Anglii – np. uzyskania statusu osoby tymczasowo lub stale osiedlonej

Przez tzw. Brexit, jeśli pochodzisz z UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, Ty i Twoja rodzina możecie ubiegać się o program osiedlenia się (settled status) w UE, aby nadal mieszkać w Wielkiej Brytanii. Możesz również mieć możliwość złożenia wniosku, jeśli jesteś członkiem rodziny uprawnionej osoby z Irlandii Północnej. Ostateczny termin składania wniosków do unijnego programu osiedleńczego (status settled w Anglii) upłynął 30 czerwca 2021 r. Jeśli Ty lub Twoja rodzina pochodzicie z UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, nadal możecie złożyć wniosek. Należy spełnić warunek: jeśli Ty lub członek rodziny mieszkaliście w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r. Należy również spełnić jedno z kryteriów późniejszego terminu składania wniosków (settled w Anglii). Ważne jest aby także mieć „uzasadnione podstawy” do składania wniosku do 30 czerwca 2021 r. Wnioski składamy na przysłany indywidualnie w e-mailu adres do tzw. Home Office w Anglii.

Pobyt bez składania wniosku

Możesz również złożyć wniosek, jeśli masz już status osoby osiedlonej i starasz się o status osoby osiedlonej. Możesz pozostać w Wielkiej Brytanii bez składania wniosku. Przykładowo, jeśli jesteś obywatelem Irlandii lub masz już prawo do wjazdu lub pobytu na czas nieokreślony. Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzymasz status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej. Dotyczą cię więc wszelkie zasady, ograniczenia i prawa obywateli w Anglii. W niektórych przypadkach możesz złożyć wniosek po 30 czerwca 2021 roku.

Na przykład, jeśli dołączasz do członka rodziny, który mieszkał w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 roku. Twój termin będzie zależeć od daty przyjazdu do Wielkiej Brytanii. Oczywiści o ile byłeś członkiem ich rodziny do 31 grudnia 2020 roku (nie dotyczy dzieci urodzonych lub adoptowanych po tej dacie). Lub pod warunkiem, gdy związek rodzinny nadal istnieje. Możesz również złożyć wniosek, jeśli możesz wykazać „uzasadnione powody”, dlaczego nie złożyłeś wniosku do 30 czerwca 2021 r. Takim powodem może być: (względy medyczne lub bycie ofiarą przemocy domowej). Settled status w Anglii po Brexit wprowadza sporo ograniczeń dla Polaków, lecz jak zawsze, poradzimy sobie. 

Dodatkowe źródła informacji:

– Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło  stronę internetową z informacjami dla obywateli UE w związku z brexitem  (osoby zainteresowane otrzymywaniem aktualnych informacji mogą zarejestrować tam swój adres email) – gov.uk/settled-status-eu-citizens-families?utm_campaign=transition_p1&utm_medium=cpc&utm_source=seg&utm_content=eut__act84&gclid=CPyi742ktOwCFZTcGwod66wOxw

– Informacje i wytyczne na temat systemu osiedleńczego są również dostępne w języku polskim na  brytyjskiej stronie rządowej – gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.pl

– Komisja Europejska prowadzi  stronę , na której można uzyskać więcej informacji, na której można uzyskać więcej informacji – europa.eu/youreurope/citizens/residence/brexit-residence-rights/index_pl.htm

– Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało specjalną stronę internetową z informacjami dla polskich przedsiębiorców – brexit.gov.pl.

– Burmistrz Londynu uruchomił  specjalny serwis informacyjny  także w języku polskim – london.gov.uk/what-we-do/eu-londoners-hub/brexit-and-settled-status-information-your-language

Na podstawie materiałów: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – gov.pl 
Fot: Alexander Andrews | unsplash.com/@alex_andrews

You may also like