Strona główna » II tura wyborów prezydenckich w Anglii

II tura wyborów prezydenckich w Anglii

dodane przez: Krzysztof Z
II-tura-wyborow-prezydenckich-w-Anglii

Jak zagłosować w II turze wyborów prezydenckich za granicą?

 

Obywatele polscy, którzy chcą oddać swój głos w II turze wyborów prezydenckich w jednym z obwodów wyborczych poza granicami kraju, mogą rejestrować się poprzez internetowy portal ewybory.msz.gov.pl. Osoby, które zarejestrowały się przed I turą, nie muszą się ponownie rejestrować w systemie.

Druga tura wyborów odbędzie się 24 maja 2015 r.

Bezpośrednio po ogłoszeniu przez Państwową Komisję Wyborczą wyników I tury głosowania ruszy ponownie system rejestracji wyborców Ewybory. Żeby zarejestrować się w systemie ewybory.msz.gov.pl należy przygotować swój numer PESEL oraz ważny polski paszport lub dowód osobisty. Oprócz danych z dokumentu tożsamości, podczas rejestracji należy wybrać typ głosowania (osobiście lub korespondencyjnie), kraj oraz komisję, w której zamierza się oddać swój głos. Po udanej rejestracji ze strony można pobrać potwierdzenie w formacie PDF. Potwierdzenie przesłane zostanie też na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszeń można dokonywać również:

e-mailem: wysyłając wypełniony formularz na adres: londyn.wybory@msz.gov.pl;
pisemnie wysyłając wypełniony formularz na adres: Consular Section, Embassy of the Republic of Poland, 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London (koniecznym jest, aby korespondencja dotarła do urzędu przed upływem terminu dokonywania zgłoszeń, czyli do dnia 21 maja 2015 r. – głosowanie osobiste, do dnia 14 maja 2015 r. – głosowanie korespondencyjne);
telefonicznie: pod numerem +44 207 8228 960;
faksem wysyłając wypełniony formularz na numer + 44 207 9363 571;
osobiście w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie (10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London) w godzinach obsługi interesantów: poniedziałek w godz. 11.00-17.00, wtorek-piątek
w godz. 8.30-14.30;
telegraficznie

Osoby, które zarejestrowały się przed I turą, nie muszą się ponownie rejestrować w systemie.

Do głosowania w II turze będą mogli natomiast zarejestrować się wyborcy, którzy nie zarejestrowali się do głosowania za granicą przed I turą i nie pobrali zaświadczeń o prawie do głosowania (wyborcy, którzy pobrali zaświadczenia nie mogą zostać wpisani do spisu). Termin zgłaszania wniosków o wpisanie do spisu wyborców upływa 3 dni przed dniem głosowania, czyli 21 maja 2015 r.

Wnioski o wpisanie do spisu do głosowania korespondencyjnego należy złożyć nie później, niż 10 dni przed dniem głosowania, czyli do 14 maja 2015 r.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborcy mieszkający za granicą zgłaszają̨ do 14 maja 2015 r. Zgłoszenie – ustne, pisemne, przesłane faksem lub w formie elektronicznej powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie miejsca pobytu za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców. Należy też wskazać adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy albo zadeklarować jego osobisty odbiór.

Na podstawie takiego zgłoszenia konsul wpisuje osobę̨ do spisu wyborców i wysyła pakiet wyborczy, zawierający m. in. kartę̨ do głosowania, kopertę zwrotną i instrukcję.

Wyborcy, którzy przed głosowaniem w I turze zarejestrowali się do głosowania korespondencyjnego, w II turze będą również głosowali korespondencyjnie. Pakiety wyborcze zostaną przesłane na ten sam adres, na który doręczono je przed pierwszą turą. Nie ma możliwości zmiany tego adresu ani sposobu otrzymania pakietu (z wysłania na odbiór osobisty). Zmiana formy głosowania na osobistą może nastąpić wyłącznie poprzez pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania przed wysłaniem przez konsula pakietu, lub po tym terminie, jeśli wyborca zwróci pakiet w stanie nienaruszonym. Wyborca może też, analogicznie jak w pierwszej turze dostarczyć pakiet osobiście konsulowi lub komisji wyborczej podczas głosowania.

Istnieje natomiast możliwość zmiany sposobu głosowania z osobistego na korespondencyjny. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do 14 maja 2015 r. Podobnie jak w pierwszej turze, wyborca (tylko zgłaszający się po raz pierwszy do spisu lub zmieniający tryb głosowania z osobistego na korespondencyjny) może też zadeklarować osobisty odbiór pakietu do głosowania korespondencyjnego.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr 21 poz. 112, z późn. zm.) w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego w Londynie utworzono następujące obwody głosowania w wyborach Prezydenta RP:

Nr obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej Komisja właściwa również do głosowania korespondencyjnego Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
191 Londyn 1, Ambasada RP, 47 Portland Place, London, W1B 1JH X
192 Londyn 2, Ambasada RP, 47 Portland Place, London, W1B 1JH X
193 Londyn 3, Wydział Konsularny (stara siedziba), 73 New Cavendish Street, London, W1W6LS X
194 Londyn 4, Wydział Konsularny (nowa siedziba), 10 Bouverie Street, London, EC4Y 8AX X X
195 Londyn 5, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, 238-246 Kings Street, London, W6 0RF
196 Londyn 6, Biblioteka Parafialna przy Kościele Chrystusa Króla na Balham, 232/234 Balham High Road, London, SW17 7AW
197 Londyn 7, Windsor Hall przy Polskiej Parafii na Ealingu, 2 Windsor Road, London, W5 5PD
198 Londyn 8, Polska Parafia na Wimbledon-Putney, 7 St. John’s Hall, Ravenna Road, London SW15 6AW
199 Londyn 9, Dom Parafialny przy Kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia na Willesden Green, 180 Walm Lane, London NW2 3AX
200 Londyn 10, Dom Parafialny Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Ilford, 2 Ashgrove Road, Goodmayers, Ilford IG3 9XE
201 Slough,  Lokalna Polska Misja Katolicka w Slough, 48 Pitts Road, Slough SL1 3XH
202 Southampton, Polski Klub, 507 Portswood Road, Southampton, SO172TH
203 Birmingham 1, Klub Polski Millenium House, Bordesley Street, Birmingham, B5 5PH
204 Birmingham 2, Klub Polski Millenium House, Bordesley Street, Birmingham, B5 5PH
205 Bristol, Dom Parafialny im. Jana Pawła II, 2 Arley Hill, Bristol BS6 5PS
206 Cambridge, Dom Polonia, 231 Chesterton Road, Cambridge CB4 1AS
207 Coventry, Dom Parafialny The Presbytery, Springfield Road, Coventry CV1 4GR
208 Northampton, Polski Klub w Northampton, Craven Street, Northampton NN1 3EZ X

Źródło: londyn.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

You may also like