Strona główna » Bezpieczeństwo w Anglii

Bezpieczeństwo w Anglii

dodane przez: redakcja
Bezpieczeństwo w Anglii jest utrzymywane na wysokim poziomie

Bezpieczeństwo w Anglii jest utrzymywane na wysokim poziomie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca podróżującym do Wielkiej Brytanii zachowanie podwyższonej ostrożności w związku z zagrożeniem terrorystycznym. Angielskie władze oceniają obecny stopień zagrożenia terrorystycznego na istotny. W związku z tym, odpowiada to trzeciemu stopniowi zagrożenia w skali pięciostopniowej (1- oznacza niskie, natomiast 5 oznacza krytyczne). Trzeci poziom zagrożenia oznacza, że kolejny atak terrorystyczny jest możliwy. Na terenie Irlandii Północnej zagrożenie terrorystyczne jest związane z północnoirlandzkim terroryzmem i oceniane jest jako poważne. Dlatego też, władze apelują do obywateli o zachowanie większej ostrożności w miejscach publicznych. Osoby, które zauważą coś niepokojącego, powinny zawiadomić o tym policję lub ewentualnie zadzwonić na infolinię antyterrorystyczną. Anglia charakteryzuje się podobną przestępczością jak inne państwa w Europie Zachodniej. 

W ostatnich latach notuje się większą przestępczość związaną z przemocą. Warto zauważyć, że narażone na przestępstwa z użyciem przemocy są w szczególności osoby przebywające w godzinach późnowieczornych poza domem. Zwłaszcza w miejscach, gdzie pojawia się młodzież, która spożywa w dużych ilościach alkohol w Anglii. Ofiary przestępstw mogą ubiegać się o odszkodowanie. Instytucją, która pomaga w takich sytuacjach jest Criminal Injuries Compensation Authority. Londyn cechuj się podobną przestępczością jak inne duże metropolie. Tak jak w każdym dużym mieście należy zachować ostrożność. Szczegółowe informacje oraz wskazówki może podać policja w Anglii. Najczęściej popełniane przestępstwa to kradzieże, włamania oraz przemoc. Obecnie wrasta ilość przestępstw z użyciem noży, dlatego należy zwrócić uwagę na swoje bezpieczeństwo w Anglii. Policja brytyjska ma obowiązek przyjmowania zawiadomień o kradzieży dokumentów oraz mienia. Niestety ze względu na dużą ilość zgłaszanych przestępstw policja odmawia wydania odpowiedniego zaświadczenia. 

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎: odyseusz.msz.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać: 
gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority


Na podstawie materiałów: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – gov.pl 
Fot: Nick Fewings | unsplash.com/@jannerboy62

You may also like