Strona główna » Pre-settled w Anglii po brexit

Pre-settled w Anglii po brexit

dodane przez: redakcja
Pre-settled w Anglii po brexit - status osoby osiedlonej w Anglii

Pre-settled w Anglii po brexit – status osoby osiedlonej w Anglii

Wszystko na temat statusu tymczasowego i osoby osiedlonej, a także o procedurze uzyskania ich w Anglii.

Przez obecną sytuację prawną w Anglii i umową BREXIT-ową z Unią Europejską, uzyskanie statusu osoby osiedlonej w Anglii jest praktycznie niemożliwe, ponieważ ostateczny termin złożenia wniosku o przyznanie takiego statusu minął z dniem 30 czerwca 2021 roku. Istnieją jednak pewne wyjątkowe okoliczności i przypadki, dzięki którym może złożyć wniosek o przyznanie takiego statusu po wyznaczonym przez tamtejsze przepisy terminie. Warto przypomnieć, że prawo do przyznania statusu osoby osiedlonej dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, ale zamieszkałych w Anglii, zostało oficjalnie uruchomione 30 marca 2019 roku. Taki wniosek mogły, a nawet powinny złożyć osoby do końca okresu przejściowego, którego termin przewidziano na datę 31 grudnia 2020 roku – przez osoby mieszkające na terenie Anglii oraz przez ich rodziny. 

Anglia uznaje, że dalsza rodzina musi mieszkać w Wielkiej Brytanii jeszcze 31 grudnia 2020 roku. A bliższa rodzina może dołączyć po tej dacie. Za bliższą rodzinę uznaje się partnerów, małżonków, dzieci, wnuków, rodziców i dziadków. Osoby mieszkające w Anglii przez co najmniej 5 lat mają prawdo do uzyskania statusu osiedlonego. A osoby przebywające krócej mogą starać się uzyskać status tymczasowy w Anglii (tzw. pre-settled w Anglii). Procedura uzyskania statusu odbywa się drogą elektroniczną przez wzgląd na panującą pandemię wirusa COVID-19. Co należy zrobić?

Stosowny wniosek

Po pierwsze wypełnić stosowny wniosek, potwierdzić swoją tożsamość poprzez skan dokumentu (np. dowodem osobistym lub paszportem). Można tego dokonać za pomocą takich urządzeń jak: smartfon, tablet. Muszą to być urządzenia wyposażone w system Android lub iOS i posiadać technologię NFC. Osoby niemające dostępu do internetu lub wspomnianych urządzeń mogą skorzystać ze specjalnie uruchomionych w tym celu centrów. Które pozwalają potwierdzić tożsamość na miejscu. Następnie wystarczy wysłać dokumenty do tzw. Home Office w Anglii na podany w e-mailu adres po zakończeniu aplikacji. Trzeba także oświadczyć, że jest się niekaralnym i nigdy nie popełniło przestępstwa. Każdy wniosek musi być wypełniony indywidualnie, ale osoby pod opieką opiekuna są z tego zwolnione. Tak samo jak rodzice wypełnią dokument w imieniu dzieci. Lista dokumentów, które być może trzeba będzie dodatkowo przedstawić, znajduje się na wskazanej tutaj stronie – gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence

Dodatkowe informacje o pre-settled w Anglii po brexit:

– Nie jest przewidziane wydawanie „fizycznego” dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu

osiedlonego.

– Osoby posiadające status osiedlonego będą mogły wjeżdżać na teren UK na podstawie paszportu lub dowodu osobistego do 31.12.2025 r.

– Informacje Home Office w języku polskim: 

Informator do systemu osiedleńczego dla obywateli UE – tłumaczenie na język Polski –

gov.uk/government/publications/informator-do-systemu-osiedlenczego-dla-obywateli-ue-tlumaczenie-na-jezyk-polski-polish

– Składanie wniosków w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej (status

osoby osiedlonej oraz tymczasowy status osoby osiedlonej) –

gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.pl

– Osoby, które chcą uzyskać pomoc w aplikowaniu o status osiedlonego, mogą o nią poprosić wskazane i finansowane przez Home Office organizacje.

– Osoby, które nie posiadają urządzenia z systemem Android z technologią NFC lub iPhona 8 lub wyżej z technologią NFC mogą skorzystać (najczęściej za niewielką opłatą). Z punktów, które takie czytniki posiadają.

Na podstawie materiałów: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – gov.pl 
Fot: Franz Wender | unsplash.com/@franz95

You may also like