Strona główna » Apostille w Anglii

Apostille w Anglii

dodane przez: redakcja
Apostille w Anglii jest to poświadczenie, o tym, że dokument jest autentyczny

Apostille w Anglii – informacje o legalizacji dokumentów, dokumentach urzędowych

Apostille jest to takie poświadczenie, świadczące o tym, że dokument jest autentyczny. Dokumentem tym można się posługiwać za granicą. Apostille w Anglii nadaje się do użytku poza granicami państwa, który jest stroną konwencji haskiej z 1961 roku o zniesieniu wymagań legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Aktualny wykaz państwa dotyczący tej konwencji można zobaczyć na stronie internetowej: hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 albo Referacie ds. Legalizacji MSZ. W związku z tym, dokument dotyczący apostille może być przedłożony właściwym władzom oraz urzędom innego państwa pomijając dodatkowe legalizacje. Dnia 1 stycznia 2021 roku dobiega końca termin przejściowy. Unijne acquis przestanie obowiązywać w Wielkiej Brytanii poza niektórymi wyjątkami określonymi w umowie. 

Dlatego też, kwestie, jakie zostały poruszone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu obywateli. Oznacza to, że przepisy zostały uproszczone oraz dokumenty urzędowe w Anglii nie są przedkładane w Unii Europejskiej. Podsumowując od 1 stycznia, 2021 roku będzie większa swobodna dotycząca legalizacji dokumentów w Anglii. Umowy międzynarodowe będą regulować kwestie relacji Polski i Wielkiej Brytanii. W zakresie aktów stanu cywilnego oraz innych dokumentów wpływ będzie miała Konwencja haska z 1961 roku. Która będzie dotyczyć legalizacji dokumentów zagranicznych. Polskie organy będą mogły wymagać przedłożenia ważnych dokumentów urzędowych oraz klauzuli apostille.      


Na podstawie materiałów: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – gov.pl 
Fot: Gabrielle Henderson | unsplash.com/@gabriellefaithhenderson

You may also like