Strona główna » Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie

Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie

dodane przez: Paweł A
Polsko-Brytyjskie-Forum-Belwederskie

Minister Witold Waszczykowski wziął udział w Polsko-Brytyjskim Forum Belwederskim

– Naszym celem jest stworzenie niezależnej platformy dla rozwoju dialogu między naszymi społeczeństwami – powiedział podczas Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego minister Witold Waszczykowski.

9 marca w Pałacu Belwederskim w Warszawie odbyła się inauguracyjna edycja Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego, które ma nadać nową dynamikę współpracy środowisk pozarządowych, eksperckich oraz Polonii, przyczyniając się do wzmocnienia relacji między społeczeństwami Polski i Wielkiej Brytanii. Podczas Forum dyskusja koncentrowała się wokół przyszłości stosunków polsko-brytyjskich w zmieniającym się świecie, przyszłości przedsiębiorczości i wolnego handlu, kontaktów między społeczeństwami obu krajów oraz edukacji i innowacyjności.

Szef polskiej dyplomacji uczestniczył w sesji podsumowującej obrady, podczas której przedstawiono rekomendacje dotyczące przyszłości współpracy polsko-brytyjskiej. – Rządy Polski i Zjednoczonego Królestwa zacieśniły strategiczną współpracę, obecnie przyszedł czas na Państwa zaangażowanie na rzecz wzmocnienia naszych relacji – zaznaczył minister Waszczykowski, zwracając się na zakończenie pierwszej edycji do uczestników Forum reprezentujących polskie i brytyjskie społeczeństwa obywatelskie.

Wielka Brytania nadal będzie wielkim i ważnym europejskim krajem, będzie bardzo ważnym członkiem NATO i jest rzeczą oczywistą, że jest w naszym interesie współpracować nawzajem – podkreślił na otwarciu obrad wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, polski współprzewodniczący Komitetu Sterującego Forum. – Bez względu na poglądy Brytyjczyków na temat Unii Europejskiej nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że nasz kraj jest elementem szerszej międzynarodowej układanki i ma w związku z tym pewne obowiązki – dodał reprezentujący stronę brytyjską Sir Malcolm Rifkind, były sekretarz stanu ds. obrony oraz sekretarz stanu ds. zagranicznych w rządach Partii Konserwatywnej.

I edycja Forum cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, gromadząc ponad 120 polskich i brytyjskich przedstawicieli świata polityki, biznesu, mediów, nauki oraz organizacji pozarządowych.

Czwartkowe spotkanie poprzedziła nieformalna kolacja, której gośćmi honorowymi byli minister Witold Waszczykowski oraz Sir Alan Duncan, minister ds. Europy i Ameryk w brytyjskim resorcie spraw zagranicznych. W swoim wystąpieniu minister Waszczykowski podkreślił m.in., że „kontynuowania strategicznego partnerstwa między obu krajami nie należy rozpatrywać w kontekście wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, wynika ono bowiem z wykraczającej poza współdziałanie w ramach UE długiej tradycji przyjaźni i współpracy, jak również silnych więzi gospodarczych, społecznych oraz wspólnoty wyznawanych wartości”.

Koncepcja Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego, opracowana w I połowie 2016 roku, została zaakceptowana przez rządy Polski i Wielkiej Brytanii podczas pierwszych w historii polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych w Londynie w listopadzie ubiegłego roku. Spotkania będą odbywać się co roku, na przemian w Polsce i w Wielkiej Brytanii, a kwestiami programowymi i merytorycznymi zajmuje się Komitet Sterujący, w którego skład wchodzą polscy i brytyjscy przedstawiciele różnych dziedzin życia społecznego, zaangażowani we współpracę dwustronną.

 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych (msz.gov.pl) ‎
Fot: S. INDRA/MSZ (msz.gov.pl)

You may also like