Strona główna » Polska myśl polityczna w Cambridge

Polska myśl polityczna w Cambridge

dodane przez: Marta B
Polska-mysl-polityczna-w-Cambridge

Polska myśl polityczna na Uniwersytecie w Cambridge

Główne nurty polskiej myśli politycznej w XX w. i ich wpływ na współczesną Polskę były głównymi tematami dyskusji podczas konferencji współorganizowanej przez Uniwersytet w Cambridge, Instytut Kultury Polskiej i Ambasadę RP w Londynie.

Uczestnicy konferencji „Polish Political Thought in the 20th Century and Today” w czasie trzech dyskusji panelowych mieli okazję wnikliwie spojrzeć na trzy główne okresy polskiej myśli politycznej – początek XX w. aż do wybuchu II wojny światowej, okres PRL oraz współczesną myśl polityczną po 1989 r.

Prof. Richard Butterwick-Pawlikowski (SEESS UCL, Kolegium Europejskie Natolin) przybliżył zgromadzonej publiczności ocenę Rzeczpospolitej Obojga Narodów w ostatnim stuleciu, prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN) zaprezentował całokształt poglądów Romana Dmowskiego na pożądany ład europejski w trakcie i po I wojnie światowej, a Adam Balcer pokazał jak istotną rolę w życiu publicznym II RP pełniła społeczność muzułmańska.

W drugim panelu, przenikające się wpływy Polski na Węgrzech i Węgier na Polskę w sferze literatury w okresie powojennym były tematem prelekcji prof. George Gömöri. Z kolei prof. Jan Kubik (SEESS UCL) przybliżył rozwój socjologii w PRL, a dr Elżbieta Ciżewska-Martyńska (Uniwersytet Warszawski) omówiła nurty dyskusji prowadzonej wśród środowisk dysydenckich w Polsce i Czechosłowacji w latach 70-tych i 80-tych XX w. Dyskutantem w tym panelu był dr Dariusz Karłowicz z Teologii Politycznej i Akademii Sztuki Wojennej.

Ze szczególnie żywą reakcją publiczności spotkały się prezentacje w panelu poświęconym Polsce po 1989 r. prof. Aleks Szczerbiak (University of Sussex) umieścił polską transformację systemową w globalnym kontekście przemian politycznych końca XX w., a dr Brian Porter-Szücs (University of Michigan) w barwny sposób przedstawił kontekst polityczny wpływający na profil partii Prawo i Sprawiedliwość. Z kolei dr Ewa Ochman (University of Manchester) pokazała stosunek Polaków do pomników i symboli minionej epoki w post-komunistycznej Polsce.

Konferencja, której inicjatorem był dr Stanley Bill, kierownik studiów polskich na Uniwersytecie w Cambridge, była okazją do bliższego przyjrzenia się źródłom współczesnych postaw politycznych, które są często ignorowane w bieżącym dyskursie publicznym.

 

Źródło: Ambasada RP w Londynie (londyn.msz.gov.pl)
Fot: londyn.msz.gov.pl

You may also like