Strona główna » Dyżur konsularny w Nottingham

Dyżur konsularny w Nottingham

dodane przez: Marta B
Dyzur-konsularny-w-Nottingham

Informujemy, że w dniu 28 stycznia 2017 r. (sobota) odbędzie się dyżur konsularny w Nottingham

MIEJSCE DYŻURU:
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
2 Sherwood Rise
Nottingham NG7 6JN

W tym dniu przyjmowane będą wnioski o wszystkie rodzaje paszportów – dla dzieci i dorosłych.

ZAPISY NA SPOTKANIE Z KONSULEM – DYŻUR KONSULARNY

Aby umówić się na spotkanie z konsulem w trakcie dyżuru konsularnego, należy wysłać e-mail na adres: manchester.kg.msk@msz.gov.pl

W temacie e-maila prosimy o  podanie nazwy miejscowości, do której chcecie się Państwo umówić na dyżur (NOTTINGHAM), a w treści e-maila następujących informacji:

1. Nazwisko i imię zgłaszającego.

2. Rodzaj załatwianej sprawy (np. paszport 5-letni dla małoletniego, paszport 10-letni dla osoby dorosłej, paszport tymczasowy dla dziecka do 1 roku życia urodzonego w Wielkiej Brytanii, które nie posiada numeru PESEL).

3. Dane osoby, dla której będzie składany wniosek w tym:

– nazwisko i imię,
– data urodzenia (RRRR-MM-DD),
– informacja o posiadanym paszporcie, paszporcie tymczasowym
lub dowodzie osobistym i terminie ważności dokumentów,
– numer PESEL,
– w przypadku dzieci nie posiadających nadanego numeru PESEL – numer polskiego aktu urodzenia (przy ubieganiu się paszport 5-letni) lub brytyjskiego aktu urodzenia (przy ubieganiu się o pierwszy paszport tymczasowy bez numeru PESEL dla dziecka urodzonego w Wielkiej Brytanii).

4. Informacja o szczególnych okolicznościach dot. wydania dokumentu paszportowego, np. zagubienie, zniszczenie lub kradzież ważnego paszportu lub dowodu osobistego, brak zgody jednego z rodziców na wydanie paszportu dla dziecka, brak odpisu polskiego aktu urodzenia dziecka w przypadku aplikowania o dokument dla małoletniego powyżej 1 roku życia, fakt bycia poszukiwanym/ą przez polskie organy ścigania itp.

5. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres zamieszkania (wraz z nazwą hrabstwa).

Osoby, które prześlą prawidłowe zgłoszenie i zostaną zapisane na dyżur otrzymają e-mail z potwierdzeniem spotkania wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi daty i godziny oraz dokumentów, które należy przynieść ze sobą na spotkanie.

Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc na spotkanie z konsulem jest ograniczona i o zapisie na spotkanie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Tylko osoby, które otrzymają potwierdzenie z datą i godziną spotkania będą mogły załatwić swoją sprawę w trakcie dyżuru konsularnego.

 

Źródło: Konsulat Generalny RP w Manchesterze (manchester.msz.gov.pl)
Fot: manchester.msz.gov.pl

You may also like