Strona główna » 1050-lecie Chrztu Polski – obchody w Londynie

1050-lecie Chrztu Polski – obchody w Londynie

dodane przez: Bogdan W
1050-lecie-Chrztu-Polski-obchody-w-Londynie

Uroczyste obchody 1050-lecia Chrztu Polski

Podczas uroczystego występu zespołu muzyki dawnej The Sixteen, w Ambasadzie RP w Londynie gościli Monsignore Vincent Brady – reprezentant Stolicy Apostolskiej, Radna Lady Flight – reprezentantka Lorda Majora Westminsteru, Jego Ekscelencja Biskup Hlib Lonchyna – ordynariusz Eparchii Świętej Rodziny w Londynie, oraz posłanka Joanna Fabisiak.

Ambasador Witold Sobków powitał zgromadzonych gości i potwierdził doniosłość okazji jaką są obchody 1050. jubileuszu polskiej państwowości:

– W tym roku nasz naród celebruje 1050. Rocznicę Chrztu Polski, kiedy to 14 kwietnia 966 roku Książę Mieszko – pierwszy historyczny władca Polski – przyjął wiarę chrześcijańską. W historii naszego państwa, data chrztu jest bezpośrednio spleciona z ustanowieniem naszej państwowości, gdy chrześcijaństwo stało się czynnikiem jednoczącym dawne polskie plemiona. Osobisty chrzest władcy utorował także Polsce drogę do wstąpienia w krąg cywilizacji chrześcijańskich. Jestem ogromnie wdzięczny Emannowi Dauganowi i jego artystom za przyjęcie naszego zaproszenia, oraz Annie Godlewskiej z Polskiego Instytutu Kultury za współorganizację koncertu.

Następujący po chrzcie napływ duchownych do Polski, stworzył kolebkę chrześcijańskiej kultury, otwierając szkoły i biblioteki, wprowadzając nowe technologie i ustanawiając nowe zwyczaje. Opierając się na dziedzictwie Mieszka, jego następcy utrzymali status Polski jako państwa stojącego na równi z innymi narodami chrześcijańskimi. Kiedy wieki później wieloetniczna i wielowyznaniowa Polska stała się znana w całej Europie ze względu na swoją tolerancję i wolność ekspresji, Kościół Katolicki wciąż pełnił doniosłą rolę w edukacji i administracji kraju. Także w czasach prób i przeszkód, szczególnie w trakcie dziewiętnastowiecznych rozbiorów czy w okresie komunizmu w dwudziestym wieku, Kościół stał za Narodem jako jego pełnomocnik i wsparcie.

1050. Rocznica Chrztu Polski nie jest jedynie świętem chrześcijańskich wartości i dziedzictwa. Jubileusz przypomina także o spuściźnie politycznej Księcia Mieszka I-go, który zapewnił suwerennej Polsce miejsce w Europejskiej rodzinie, czego rezultaty widzimy w dzisiejszym członkostwie Polski w Unii Europejskiej i NATO. Polska będąca częścią Europy chce aktywnie kształtować swoją teraźniejszość i przyszłość. W tym roku nasz kraj obejmuje przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Grupie Wyszehradzkiej, a także Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Polska jest również gospodarzem szczytu NATO, który odbędzie się w lipcu w Warszawie, podczas którego przywódcy zachodnich państw będą dyskutować wspólnie nad bezpieczeństwem europejskim na obu flankach: wschodniej i południowej.

The Sixteen jest uważany za jeden z najwybitniejszych zespołów muzyki dawnej na świecie. Obok posiadanej wiedzy o angielskiej polifonii i europejskich arcydziełach muzyki nowożytnej i klasycznej, zespół zaangażował się bardzo ambitnie w wykorzystanie polskiej muzyki z epoki renesansu i baroku. Eamonn Dougan – dyrygent zespołu The Sixteen, w ciągu ostatnich lat poświęcił swój czas na odkrywanie tych utraconych skarbów polskiej muzyki i zwrócenie nań uwagi melomanów z całego świata. Wydarzenie w Ambasadzie było również okazją do oficjalnego zaprezentowania nowego albumu The Sixteen – Helper and Protector: Italian Maestri in Poland.

 

Msza święta z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

W niedzielę, 1 maja w opactwie Św. Benedykta na Ealingu odbędzie się uroczysta msza święta z okazji 1050-lecia Chrztu Polski.

Msza-swieta-z-okazji-rocznicy-Chrztu-Polski

 

Źródło: Ambasada RP w Londynie (londyn.msz.gov.pl)
Fot: Piotr Apolinarski / Ambasada RP w Londynie (londyn.msz.gov.pl)

You may also like