Strona główna » Ostrzeżenie dla polskich kierowców ciężarówek wjeżdżających do Wielkiej Brytanii

Ostrzeżenie dla polskich kierowców ciężarówek wjeżdżających do Wielkiej Brytanii

dodane przez: Krzysztof Z
Ostrzezenie-dla-polskich-kierowcow-ciezarowek-wjezdzajacych-do-Wielkiej-Brytanii

Ostrzeżenie dla polskich firm transportowych i kierowców ciężarówek wjeżdżających do UK

 

W związku z nasilającym się problemem z imigrantami, którzy próbują nielegalnie przedostać się do Wielkiej Brytanii ukryci w samochodach ciężarowych, firmy transportowe i kierowcy ciężarówek zobowiązani są do zabezpieczenia pojazdów wjeżdżających na teren Wielkiej Brytanii tak, aby nikt nieuprawniony się do nich nie dostał.

Jeżeli kontrola graniczna wykaże obecność osoby, która ukrywa się w lub na pojeździe, aby uniknąć przechodzenia przez kontrolę graniczną, na kierowcę lub firmę transportową może zostać nałożona grzywna, w maksymalnej wysokości 2000 funtów, za każdą osobę nielegalnie przekraczającą granicę. Ma to zastosowanie do wszystkich przyjazdów do Wielkiej Brytanii, w tym z europejskich portów morskich i Eurotunelem.

Dlatego też przypominamy, że w sytuacji, gdy kierowca podejrzewa, iż w jego pojeździe ktoś sie ukrywa, powinien skontaktować się z policją w kraju, w którym się znajduje lub zawiadomić służby graniczne w porcie, z którego planuje płynąć do Wielkiej Brytanii. Może również skontaktować się ze służbami w porcie docelowym.

Kierowca, w którego pojeździe stwierdzono obecność osoby chcącej uniknąć kontroli granicznej, zostanie zatrzymany w celu złożenia wyjaśnień. Kierowca może odmówić składania wyjasnień, ale w jego interesie jest, aby przedstawił jak najwięcej informacji. Pomoże to podjąc decyzję o wymierzeniu lub nie kary, oraz o jej ewentualnej wysokości.

Obowiązujące przepisy prawne wprowadzone w 2000 r. nakładają na kierowców oraz firmy transportowe kary finansowe w wysokości do 2000 GBP za każdego imigranta ukrytego w pojeździe drogowym, usiłującego nielegalnie przekroczyć granicę . Obecnie trwają konsultacje społeczne, w wyniku których wysokość kary dla przewoźnika może wzrosnąć z 2000 GBP do 7000 GBP za 1 imigranta (propozycja Home Office przewiduje wzrost kary o poziom inflancji do 2650 GBP/1 osobę).

W 2004 r wprowadzono dwa kodeksy postępowania, z których wynika, że wysokość kary jest uwarunkowana okolicznościami zajścia wykroczenia. Wprowadzono także spis praktyk, które pozwalają przewożnikom zapobiegać przewozowi imigrantów. Na podstawie przyjętych przepisów przewoźnik jest zobligowany do uiszczenia opłaty w ciągu 60 dni. Firma transportowa ma również prawo do odwołania się od decyzji o zapłaceniu kary do Sądu Okręgowego w ciągu 28 dni. Sąd może anulować lub zmniejszyć wysokość kary, jak również oddalić odwołanie przewoźnika. Funkcjanariusze Służby Granicznej mają prawo do zatrzymania pojazdu jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że firma nie zapłaci ustalonej kary oraz dany przewoźnik nie uregulował zapłaty za mandat w wyznaczonym terminie. Pojazd może być zatrzymany z powodu niezapłacenia grzywny lub zaistnienia obawy, że grzywna nie zostanie zapłacona na czas. Pojazd zostanie wydany tylko wtedy, gdy wszystkie zaległe grzywny, wraz z powstałymi kosztami zatrzymania, zostały zapłacone.

Brytyjskie służby graniczne opracowały system akredytacji jako środek prewencyjny mający na celu ułatwienie firmom transportowym wprowadzenie stosownych zabezpieczeń i procedur chroniących ich pojazdy przed wtargnięciem osób nieuprawnionych.

Udział w programie jest bezpłatny i mogą przystąpić do niego wyłącznie firmy transportowe (indywidualni kierowcy nie mogą przystąpić do programu). Aby wziąć udział w programie, firma musi spełnić określone warunki dotyczące zabezpieczenia pojazdów, jak również spełnić wszystkie wymagania określone przez Służbę Graniczną. Ponadto przedstawiciele/właściciele firm transportowych oraz zatrudnieni kierowcy biorą udział w specjalnych szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez funkcjonariuszy brytyjskiej SG.

System obejmuje między innymi: pisemne instrukcje dla kierowców, szkolenia dla kierowców, stosowanie list kontrolnych zabezpieczeń, stosowanie urządzeń zabezpieczających (np kłódki, uszczelki i kable przy plandekach). Po załadunku, kierowca ma obowiązek sprawdzić urządzenia zabezpieczające i pojazd. Podobnie po każdym zatrzymaniu i przed wjazdem do Wielkiej Brytanii. Dołączenie do systemu akredytacji może pomóc obniżyć wysokości ewentualnych grzywn.

Aby stać się użytkownikiem systemu, firma musi mieć skuteczny system zabezpieczeń dla swoich pojazdów. Należy również upewnić się, że urządzenia zabezpieczające są prawidłowo stosowane.

Informacje o systemie akredytacji i sposobach zabezpieczenia pojazdów można znaleźć na poniższych stronach.

https://www.gov.uk/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/365307/How_to_avoid_a_Penalty_-_Polish.pdf

Informacje na temat systemu akredytacji dla firm można również uzyskać kontaktując się z :
E-mail: civilpenaltyunit@homeoffice.gsi.gov.uk
Telefon: 020 3014 8180
Fax: 020 3014 8006
Border Force

Border Force South / South East & Europe

Amadeus Building

The Quadrant

Mondial Way

Harlington

Middlesex UB3 5AR

Źródło: londyn.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

You may also like