Strona główna » Nowa szansa dla niepełnosprawnych bezrobotnych Polaków

Nowa szansa dla niepełnosprawnych bezrobotnych Polaków

dodane przez: Krzysztof Z
Nowa-szansa-dla-niepelnosprawnych-bezrobotnych-Polakow

Nowa szansa dla niepełnosprawnych bezrobotnych

 

W Polsce żyje około 4, 7 mln osób niepełnosprawnych, z których zdecydowana większość nie jest aktywna zawodowo. Dla tych, którzy szukają zatrudnienia pojawiła się właśnie nadzieja na lepszą perspektywę na przyszłość. Ruszył program aktywizacyjny Aktywni, kompetentni, zatrudnieni- program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który ma im pomóc w odnalezieniu się na współczesnym, wymagającym rynku.

Projekt Aktywni, kompetentni, zatrudnieni realizowany przez Fundację Sustinae skierowany jest do mieszkańców trzech województw: śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Regiony te nie zostały wybrane bez przyczyny. Wymagają bowiem wzmożonej aktywizacji osób niepełnosprawnych. Jak wykazują statystyki na Śląsku i Podkarpaciu wskaźnik zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych waha się od 23% do 24%. Z kolei w regionie Małopolski to ok. 22%, czyli mniej niż średnia dla całego kraju. Wspomniane wyniki wypadają niepokojąco na tle całej Polski, stąd nasze szczególne zainteresowanie właśnie tymi województwami, chęć ich rozwoju i wsparcie osób wykluczonych z rynku pracy mówi Izabela Ulatowska-Bierlet z Fundacji Sustinae.

Celem projektu, który potrwa aż do końca marca 2017 roku, jest wprowadzenie jego uczestników na otwarty rynek pracy poprzez szereg zintegrowanych działań. Program zakłada m.in. warsztaty z umiejętności psychologicznych oraz cykl szkoleń zawodowych, które przyczynią się do zmiany lub podniesienia kwalifikacji. Uczestnicy otrzymają również możliwość skorzystania ze specjalistycznych konsultacji, wsparcia doradców zawodowych, a przede wszystkim udziału w płatnych stażach. W trakcie trwania projektu, Fundacja Sustinae będzie w stałym kontakcie z pracodawcami i organizatorami staży, co pozwoli na bieżący monitoring zapotrzebowania na rynku oraz jednoczesną promocję uczestników projektu jako wartościowych pracowników.

Projekt Aktywni, kompetentni, zatrudnieni skierowany jest do osób pełnoletnich, które są nieaktywne zawodowo (ze statusem osoby bezrobotnej lub bez niego), z lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy muszą być mieszkańcami województwa małopolskiego, śląskiego lub podkarpackiego, którzy są gotowi i chętni do wejścia na rynek pracy.

Warto zauważyć, że osoby pozostające trwale bez pracy są szczególnie narażone na wykluczenie co w konsekwencji uniemożliwia im realizowanie podstawowych ról społecznych. Prowadzi to do poczucia niespełnienia i znacznego obniżenia ich jakości życia. Niepełnosprawność to nie tylko problemem jednostkowy, ale także ważny problem globalny, który przekłada się na sytuację ekonomiczną, gospodarczą i społeczną w całym regionie czy kraju. Dlatego tak ważne jest wsparcie osób niepełnosprawnych, umożliwienie im normalnego życia w społeczeństwie oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu, a także bezrobociu i ubóstwu podsumowuje koordynatorka projektu.

Pracodawcy niestety nadal nie zdają sobie sprawy z korzyści jakie niesie za sobą zatrudnianie osób z niepełnosprawnością. Jednak jak przypomina Izabela Ulatowska-Bierlet Z aspektów czysto ekonomicznych można wymienić chociażby dofinansowanie nawet do kilkudziesięciu procent kosztów zatrudnienia. Jednak oprócz oczywistych korzyści materialnych możemy uzyskać m.in. satysfakcję jako odpowiedzialny pracodawca poprzez np. walkę ze stereotypami, jaką podejmujemy zatrudniając osoby niepełnosprawne. Ponadto zatrudnienie kandydata z dysfunkcjami wiąże się wbrew powszechnym przekonaniom z wieloma korzyściami, nie tylko dla samej firmy, ale także dla jej pełnosprawnych pracowników, czego dowodem są sukcesy działań podejmowanych w tym zakresie przez zachodnie przedsiębiorstwa.

Jednak co ciekawe, według najnowszych badań w ostatnim czasie poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce zwiększył się i osiągnął wartości dotychczas nienotowane. Mimo to, dostosowanie polskiego rynku pracy do osób niepełnosprawnych nadal nie wpisuje się w wysokie standardy europejskie. Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (16-65 lat) w naszym kraju jest jednym z najniższych w całej Unii Europejskiej. W IV kwartale 2014 roku wyniósł zaledwie 27, 4%, kiedy w Szwecji ten sam współczynnik kształtuje się na poziomie ok. 60%. Co zrobić by choć trochę zbliżyć się do Zachodnich norm? Czy niepełnosprawni mogą znaleźć w Polsce zadowalające zatrudnienie i życie na godnym poziomie? Szanse na lepszą przyszłość otwiera przed nimi projekt Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Fundacja Sustinae jest odpowiedzialna za realizację programu kompleksowego wsparcia na otwartym rynku pracy. Jest silnie zaangażowana w aktywizację zawodową osób wykluczonych społecznie. W swoich działaniach szczególnie uwzględniają tych, którzy długotrwale pozostają bez zatrudnienia bądź nigdy nie podjęli żadnej pracy zarobkowej. W szerszym ujęciu misją fundacji jest kreowanie otwartego rynku pracy, w którym osoby wykluczone będą miały taką samą szansę na zatrudnienie, jak wszyscy pozostali.

 

Źródło: publikuj.org
Fot: freeimages.com

You may also like