Strona główna » Bądź gotowy na UJ – Get ready for the JU

Bądź gotowy na UJ – Get ready for the JU

dodane przez: Krzysztof Z
Badz-gotowy-na-UJ-Get-ready-for-the-JU

Bądź gotowy na UJ!

 

Konkurs adresowany jest do osób zainteresowanych podjęciem studiów w języku polskim lub angielskim na Uniwersytecie Jagiellońskim. Głównymi nagrodami są:

indeksy UJ

kursy języka polskiego – przygotowawcze na studia lub programy językowo-kulturowe organizowane w ramach Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ 2015.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

ETAP 1: to internetowy konkurs wiedzy o Polsce oraz znajomości języka polskiego, który jest dostępny na platformie edukacyjnej lajkonik: http://lajkonik.czn.uj.edu.pl.

Część pierwsza testu zwiera pytania wyboru wielokrotnego z zakresu wiedzy o Polsce: historia oraz współczesność naszego kraju, kultura, tradycje, geografia oraz wiedza o języku polskim. Część drugą testu stanowi test znajomości języka polskiego sprawdzający praktyczną wiedzę gramatyczną, a także umiejętność rozumienia tekstów w języku polskim.

ETAP 2: Do drugiego etapu, a zarazem finału konkursu, zakwalifikowanych zostanie 10 finalistów, którzy uzyskają najwięcej punktów z testu online. Finał odbędzie się w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestnicy powinni przygotować 10-minutowe wystąpienia w języku polskim na temat „Następne 25 lat wolności Polski-wyzwania i perspektywy”. Wystąpienia oceniane będą pod względem merytorycznym i językowym przez specjalistów. Nagrodami dla wszystkich jest możliwość wyboru indeksu na wybrane studia w języku polskim. Nagrody otrzyma każdy z 20 finalistów, przy czym zwycięzca i zdobywcy kolejnych miejsc mają większy wybór kierunków studiów od osób, które uzyskały w finale mniejszą liczbę punktów. Dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników finału jest uczestnictwo w dwutygodniowym, intensywnym kursie przygotowawczym do studiów w Polsce organizowanym przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UJ. Rozdanie nagród odbędzie się z udziałem władz rektorskich UJ w Auli Collegium Novum.

Kalendarz działań:

Test online: marzec – do 12 czerwca 2015
22 kwietnia – 23 czerwiec 2015 – aplikacja na wybrane studia
wrzesień 2015 – intensywny bezpłatny program przygotowawczy obejmujący kurs języka polskiego oraz warsztaty umiejętności studiowania. Organizatorzy pokrywają także koszty zakwaterowania.
Konkurs skierowany jest do osób zainteresowanych podjęciem studiów w języku angielskim na Uniwersytecie Jagiellońskim na następujących kierunkach:

BA in International Relations

MA in European Studies (5 study tracks)

MA in Transatlantic Studies

Konkurs podzielony jest na trzy części:

W pierwszej części należy zapoznać się z kursem e-learningowym „Introduction to Central and Eastern Europe”. Kurs dostępny jest na platformie www.jaszczur.czn.uj.edu.pl

W drugiej części konkursu należy rozwiązać test zawierający pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte z wiedzy o Europie Środkowej. Test będzie dostępny przez internet w okresie 20-25 kwietnia 2015 roku.

Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów zostaną zaproszone do udziału w finale, który będzie miał formę video-rozmowy podczas której finaliści wygłoszą prezentację na wybrany przez siebie temat dotyczący Europy Środkowo-Wschodniej. Rozmowy odbędą się w ostatnim tygodniu czerwca 2015 roku.

Kurs e-learningowy, test oraz rozmowy odbędą się w języku angielskim.

Spośród finalistów zostanie wyłonionych 10 zwycięzców konkursu (5 osób aplikujących na studia na poziomie licencjackim, 5 osób aplikujących na studia na poziomie magisterskim), którzy zostaną zaproszeni do udziału w intensywnym programie przygotowawczym.

Aby dowiedzieć się więcej na temat studiów w języku angielskim należy przejść do:

www.ces.uj.edu.pl/get-ready-for-the-uj-

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ

Adres
ul. Garbarska 7a
31-131 Kraków, Polska
Telefon
+48 12 421 36 92
Fax +48 12 422 77 01
plschool@uj.edu.pl

Szkoła Letnia

Adres w lipcu i sierpniu (1 lipca-15 sierpnia):
ul. Piastowska 47
30-067 Kraków, Polska
Telefon (+48 12) 622 31 83
Fax (+48 12) 622 37 60

Źródło: Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – uj.edu.pl
Fot: freeimages.com

You may also like