Strona główna » Sprowadzanie samochodu z Wielkiej Brytanii

Sprowadzanie samochodu z Wielkiej Brytanii

dodane przez: redakcja
Sprowadzanie samochodu z Wielkiej Brytanii jest dosyć proste i raczej nie przysporzy za dużo problemów

Sprowadzanie samochodu z Wielkiej Brytanii jest dosyć proste i raczej nie przysporzy za dużo problemów

Nastąpią zmiany dotyczące rejestracji samochodów sprowadzonych z Wielkiej Brytanii. Po 31 grudnia 2020 roku pojazd sprowadzony z Anglii należy zarejestrować na zasadach. Odnoszą się one do rejestrowania pojazdów przez kierowców sprowadzonych z państw nienależących do Unii Europejskiej. Państwa określane będą nazwą państw trzecich. Pojazd sprowadzony z Wielkiej Brytanii, który ma kierownicę po prawej stronie, będzie można zarejestrować. W celu rejestracji oraz uzyskania dodatkowych informacji można skontaktować się z urzędem obsługującym starostę albo prezydenta miasta.  Rejestracja pojazdu z Anglii jest możliwa w sytuacji przedstawienia zaświadczenia, które stwierdza pozytywne badanie techniczne tego pojazdu.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późń. zm.). Kierownica w pojeździe o liczbie kół większej niż trzy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h, nie powinna być umieszczona po prawej stronie pojazdu. Z zastrzeżeniem ust. 2a. Przepis § 9 ust. 2a ww. rozporządzenia dopuszcza umieszczenie kierownicy po prawej stronie pojazdu w pojeździe kategorii M1 o rodzaju samochód osobowy. Nowym objętym świadectwem homologacji typu WE pojazdu, albo uprzednio zarejestrowanym na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej po dostosowaniu do ruchu prawostronnego w zakresie: świateł zewnętrznych, lusterek wstecznych i prędkościomierza wyskalowanego w km/h (lub jednocześnie w km/h i mph).

Jednocześnie należy mieć na względzie § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia zgodnie z którym przepis ust. 2 stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1984 r. Oznacza to, że w przypadku np. samochodu osobowego kategorii M1 zarejestrowanego po raz pierwszy na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej przed dniem 1 stycznia 2021 r. Kierownica w tym pojeździe umieszczona po prawej stronie pojazdu, przy spełnieniu ww. warunków. Sprowadzanie samochodu z Wielkiej Brytanii, jak widzimy nie jest aż tak trudną sprawą.


Na podstawie materiałów: Ministerstwo Rozwoju i Technologii – brexit.gov.pl

Fot: KAL VISUALS | unsplash.com/@kalvisuals

You may also like