Strona główna » Brytyjskie prawo jazdy w Polsce

Brytyjskie prawo jazdy w Polsce

dodane przez: redakcja
Brytyjskie prawo jazdy w Polsce przed dniem 1 stycznia 2021 roku

Brytyjskie prawo jazdy w Polsce można wymienić

Prawo jazdy wydane w Anglii przed dniem 1 stycznia 2021 roku to dokumenty, z których można korzystać w okresie ich ważności. Dokumenty te są wydawane przez kraj członkowski Unii Europejskiej. Wymiana angielskiego prawa jazdy nie jest wymagana, jeśli ważność nie jest przekroczona. Każda osoba posiadająca angielskie prawo jazdy w Polsce, które posiada  przynajmniej przez 185 dni, a które zostało wydane po 1 stycznia 2021 roku, to musi je wymienić. Takie prawo jazdy traci swoją ważność po okresie 6 miesięcy stałego albo czasowego pobytu w Polsce. Wymiana ta nie wiąże się z żadnymi egzaminami. 

Brytyjskie prawo jazdy w Polsce można wymienić na polskie, a wszystkie terminy ważności będą przepisane z brytyjskiego. Jednakże terminy ważności poszczególnych kategorii prawa jazdy nie mogą być dłuższe niż 15 lat dla  AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i 5 lat dla kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. W związku z tym prawo jazdy wydane przez władze polskie będzie miało termin ważności, więc nie będzie ważne bezterminowe.


Na podstawie materiałów: Ministerstwo Rozwoju i Technologii – brexit.gov.pl 
Fot: Bas Peperzak | unsplash.com/@bastroloog

You may also like