Strona główna » W Londynie zmarła Wanda Dziedzicowa

W Londynie zmarła Wanda Dziedzicowa

dodane przez: Patrycja M
Wanda-Dziedzicowa

Pożegnanie wiceminister Rządu RP na Uchodźstwie

W Londynie przeżywszy 104 lata zmarła Wanda Dziedzicowa – nauczycielka, wieloletnia Prezes Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Oświaty i Kultury Rządu RP na Uchodźstwie.

Wanda Jadwiga Dziedzic urodziła się 02.10.1912 roku w Radziechowie, woj. tarnopolskie. Lata I wojny światowej spędziła w Wiedniu. Po powrocie do Polski ukończyła szkołę we Lwowie, a następnie studia w Krakowie. Po ukończeniu studiów wyjechała na Śląsk, aby objąć posadę nauczycielską. Wraz z wybuchem II wojny światowej ojciec Wandy, sędzia okręgowy w Rawie Ruskiej, został aresztowany i wkrótce zmarł. Wanda wraz z matką i bratem została wywieziona na Syberię. Po tzw. amnestii razem z matką została przewieziona do Indii, do obozu w Valivade. Tam Wanda uczyła w szkole średniej aż do przyjazdu do Anglii w 1947 r.

W 1948 r. Wanda poślubiła sędziego Bolesława Dziedzica, z którym zamieszkała w Londynie. Wychowała córkę Krystynę, dwóch synów Marka i Stanisława, sześcioro wnuków i jedną prawnuczkę.

Wanda Dziedzicowa pracowała jako nauczycielka, początkowo w Polskiej Szkole im. Adama Mickiewicza na Brokley, następnie w szkole im. Bolesława Chrobrego na Camberwell, a następnie jako dyrektor w szkole im. Mikołaja Kopernika na Peckham. Była też inspektorem szkół polskich w Anglii. Brała czynny udział w polskich organizacjach na emigracji m.in. w Kole Lwowian i w Zrzeszeniu Nauczycielstwa Polskiego za Granicą, któremu przewodziła w latach 1989-1998. Brała także udział w życiu polskiej parafii pw. Chrystusa Króla na Balham. Była członkiem Koła Pań, gdzie przez wiele lat pracowała w sekcji charytatywnej często odwiedzając Polaków w lokalnych szpitalach.

Razem z mężem Bolesławem współpracowała z Rządem na Uchodźstwie. Była członkiem Rady Narodowej. Założyła Obywatelski Związek Polek na Uchodźstwie pod patronatem Prezydentowej Augustowej Zaleskiej. W 1989 r. została członkiem Rządu RP na Uchodźstwie jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Oświaty i Kultury. W tej roli uczestniczyła w przekazaniu insygniów prezydenckich Prezydentowi Lechowi Wałęsie przez Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie w 1990 r.

W 2009 roku została rezydentką „Antokolu” – polskiego ośrodka opiekuńczego gdzie zmarła 01.02.2017 r. w otoczeniu najbliższej rodzinny przeżywszy 104 lata.

Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydentów RP na uchodźstwie. Prezydent Andrzej Duda nadał Wandzie Dziedzicowej pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu jej zasług dla niepodległości Polski i pracy na rzecz emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii.

 

Źródło: Ambasada RP w Londynie (londyn.msz.gov.pl)
Fot: POŻEGNANIE WICEMINISTER RZĄDU RP NA UCHODŹSTWIE – JAKUB KRUPA (londyn.msz.gov.pl)

You may also like