Strona główna » Pomoc konsularna w Wielkiej Brytanii

Pomoc konsularna w Wielkiej Brytanii

dodane przez: Marta B
pomoc-konsularna-w-Wielkiej-Brytanii

Placówki RP w Wielkiej Brytanii

Konsulaty Rzeczypospolitej Polskiej są przedstawicielstwami Państwa Polskiego na terenie innych krajów. Ich działalność polega m.in. na: wydawaniu paszportów i dokumentów podróży obywatelom RP oraz wiz lub odpowiednich dokumentów osobom, które pragną udać się do RP, udzielaniu pomoc i opieki obywatelom RP, zarówno osobom fizycznym jak i prawnym, działaniu w charakterze notariusza i urzędnika stanu cywilnego oraz wykonywaniu podobnych czynności, jak również pewnych funkcji o charakterze administracyjnym. W Zjednoczonym Królestwie są trzy konsulaty, w tym dwa generalne.

Na stronach internetowych Konsulatów można znaleźć wszystkie podstawowe informacje prawne dla obywateli RP w Wielkiej Brytanii, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz tabele opłat konsularnych. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z konsulatem drogą mailową (podając swój numer telefonu):

– paszportowy@polishconsulate.co.uk (paszporty tymczasowe, 5‐ i 10‐letnie) – polonijny@polishconsulate.co.uk (organizacje polonijne, szkolnictwo i kultura), – visasection@polishconsulate.co.uk (wizy dla cudzoziemców), – opieka@polishconsulate.co.uk (informacje dotyczące przewozu zwłok/prochów obywateli polskich zmarłych na terenie Anglii i Walii wraz z wydawaniem zezwoleń na ich przewóz, sprawy z zakresu zatrzymań, aresztowań, poszukiwania, nieszczęśliwe wypadki), – prawny@polishconsulate.co.uk (czynności notarialne, wydawanie zaświadczeń, ogólna informacja nt. przepisów prawnych, sprawy z zakresu stanu cywilnego),
– konsulat@polishconsulate.co.uk (w sprawach ogólnych).

Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie
73 New Cavendish Street
London W1W 6LS
telefon: 087 0774 2800
020 7291 3914
020 7291 3900

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek 9:00–14:00
wtorek 9:00–14:00
środa 9:00–14:00
czwartek 13:00–18:00
piątek 9:00–14:00

Wydział paszportowy: 087 0774 2832 www.polishconsulate.co.uk
Numer telefonu alarmowego, czynnego poza godzinami urzędowania: 07939594278

Dzwonić należy wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, wymagających natychmiastowej interwencji konsula np. wypadki polskich obywateli. Uprzejmie wyjaśniamy, że telefon alarmowy, nie jest telefonem informacyjnym. Pod w/w numerem nie udziela się standardowych informacji, które znajdują się na stronie internetowej placówki.

Konsulat Generalny RP w Manchesterze
14th floor Rodwell Tower 111 Piccadilly, Manchester M1 2HY telefon: 016 1245 4130
fax: 016 1236 8709
e‐mail: manchester@msz.gov.pl www.manchesterkg.polemb.net

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek 09.30–14:00
wtorek 09.30–14:00
środa 09.30–14:00
czwartek 12.30–17:00
piątek 09.30–14:00

Konsulat Generalny RP w Manchester obejmuje swoim okręgiem następujące hrabstwa: Cheshire, Cumbria, Derbyshire, Durham, Greater Manchester, East Riding of Yorkshire, Lancashire, Leicestershire, Lincolnshire, Merseyside, Northumberland, Nottinghamshire, Shropshire, Staffordshire, Tyne and Wear, North Yorkshire, Rutland, South Yorkshire, West Yorkshire, Isle of Man oraz całość obszaru Walii.

Zapisy na spotkania w sprawach paszportowych i prawnych przyjmowane są pod adresem: manchester.zapisy@msz.gov.pl Numer telefonu alarmowego, czynnego poza godzinami urzędowania: 07769975719.

Dzwonić należy wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, wymagających natychmiastowej interwencji konsula, np. wypadki polskich obywateli.

Uprzejmie wyjaśniamy, ze telefon alarmowy nie jest telefonem informacyjnym. Informacje dotyczące zapisów na spotkania w konsulacie lub paszportów nie będą udzielane. W tych sprawach możliwy jest kontakt z urzędem pod numerem telefonu 0161 24 54 130 w godzinach pracy urzędu.

Konsulat Generalny RP w Edynburgu
2 Kinnear Road
Edinburg EH3 5PE
telefon: 013 1552 0301
e‐mail: edinburgh@polishconsulate.org
www.polishconsulate.org
Numer telefonu alarmowego, czynnego poza godzinami urzędowania: 07713488246

Dzwonić należy wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, które wymagają natychmiastowej interwencji konsula np. wypadki polskich obywateli.

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek 13:00–18:00
wtorek 9:30–14:30
środa 9:30–14:30
czwartek 9:30–14:30
piątek 9:30–14:30

Godziny urzędowania:
poniedziałek 11:00–19:00
wtorek–piątek 8:30–16:30

Konsulat Generalny w Edynburgu obsługuje interesantów również z Irlandii Północnej.

Na terenie Wielkiej Brytanii funkcjonują również Konsulaty Honorowe, które udzielają informacji i porad w zakresie wiz, spraw paszportowych i obywatelstwa. Nie wydają one natomiast żadnych dokumentów. Informacje o adresach i numerach telefonów konsulatów honorowych znaleźć można na stronie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie: www.londynkg.polemb.net

Ambasada RP Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
90 Gloucester Place
Londyn W1U 6HS
telefon: 020 7317 2702
fax: 020 7486 9840
e‐mail: weh@polishemb‐trade.co.uk
www.london.trade.gov.pl

WPHiI służy polskim podmiotom gospodarczym doradztwem na temat możliwości nawiązania i prowadzenia współpracy handlowej z firmami brytyjskimi. Dostarcza również informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej na terenie WB (obowiązującej legislacji, wymagań formalnych, procedur, podatków). Na stronie internetowej WPHiI znaleźć można Przewodnik po rynku, zawierający informacje przydatne dla firm zainteresowanych rynkiem brytyjskim.

Polskie parafie

Polskie wspólnoty rzymskokatolickie, działające w ramach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii nie są parafiami terytorialnymi tylko personalnymi. Aby należeć do takiej wspólnoty należy formalnie zapisać się na Listę Parafian. Jest to ważne z wielu powodów, związanych chociażby z załatwianiem wszelkich formalności przedślubnych, czy wystawianiem referencji, bez których dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły katolickiej. W związku z tym osoby planujące dłuższy pobyt w Anglii powinny się skontaktować z księdzem proboszczem z najbliższej parafii.

Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii
Ks. Stefan Wylężek rektor PMK
2 Devonia Road
Islington, London N1 8JJ
telefon: 020 7226 3439
fax: 020 7704 7668

Polska Misja Katolicka w Szkocji
Ks. Marian Łękawa SAC rektor PMK
4 Parkgrove Terrace, Glasgow G3 7SD
telefon: 014 1339 9163
e‐mail: mariansac@btinternet.com
http://www.kosciolwszkocji.info

Duszpasterstwo Księży Chrystusowców w Irlandii Północnej
30‐40 Hill Street, Newry BT34 1AR
Tel: 028 30 26 25 86
Fax: 082 30 26 75 05
www.polskikosciol.co.uk

Pełna lista polskich ośrodków duszpasterskich w Wielkiej Brytanii zamieszczona jest w Informatorze Polskim oraz na stronie: www.zpwb.org.uk

Mniejszości narodowe w Wielkiej Brytanii a rasizm

Wielka Brytania była od zawsze społeczeństwem bardzo zróżnicowanym. Tysiące ludzi przybyło na Wyspy ze wszystkich zakątków świata. Polacy zaczęli emigrować do Wielkiej Brytanii w latach powojennych. Druga fala emigracji to lata 80‐te (stan wojenny). Ostatnia datowana jest przed wejściem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r.

Rasizm to ideologia zakładająca wyższość niektórych ras ludzi nad innymi. Jest to jedna z najbardziej szkodliwych ideologii i nie powinna mieć racji bytu we współczesnym świecie. Mianem prześladowań rasowych określa się wszelkie formy szykanowania, przemocy lub niesprawiedliwego traktowania ze względu na kolor skóry, pochodzenie etniczne, przynależność religijną czy narodową. Zachowania tego typu, niezależnie czy mają miejsce na ulicy, w szkole, czy miejscu pracy są niedopuszczalne. Jeżeli dochodzi do nich w szkole, należy zgłosić to nauczycielowi; jeżeli zdarza się to w miejscu pracy, powinien być o tym powiadomiony pracodawca oraz związek zawodowy. O pomoc można się również zwrócić do miejscowej rady ds. równości rasowej (Racial Equality Council). Equality and Human Rights Commission udziela porad na temat dyskryminacji oraz praw człowieka. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00‐17:00.

Anglia: 0845 604 6610
Equality and Human Rights Commission
Helpline
Freepost RRLL‐GHUX‐CTRX
Arndale House, Arndale Centre
Manchester M4 3AQ

Szkocja: 0845 604 5510
Freepost RSAB‐YJEJ‐EXUJ
PO Box 26961
Glasgow G2 9DU
scotlandhelpline@equalityhumanrights.com

Walia: 0845 604 8810
3rd Floor, 3 Callaghan Squar
Cardiff CF10 5BT
waleshelpline@equalityhumanrights.com
Freepost RRLR‐UEYB‐UYZL
englandhelpline@equalityhumanrights.com

Irlandia Północna
Equality Commission Northern Ireland Equality House 7 ‐ 9 Shaftesbury Square
Belfast
BT2 7DP Telephone : 028 90 500 600
Textphone : 028 90 500 589
Enquiry Line : 028 90 890 890 Fax : 028 90 248 687
Email : information@equalityni.org

 

Źródło: Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie – Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii
Fot: własność redakcji

You may also like