Strona główna » Polsko-brytyjska współpraca gospodarcza

Polsko-brytyjska współpraca gospodarcza

dodane przez: Marta B
Polsko-brytyjska-wspolpraca-gospodarcza

Polsko-brytyjska współpraca gospodarcza – notatka informacyjna

Informacje ogólne.

powierzchnia:

244 820 km2

liczba regionów

Anglia: 9 regionów, 46 hrabstw (w tym 7 hrabstw metropolitalnych);

Szkocja: 12 regionów, 32 jednostki administracyjne (zwane hrabstwami) ;

Walia: 3 miasta, 9 hrabstw, 10 hrabstw miejskich;

Irlandia Północna: 26 dystryktów;

ludność:

61 044 684 (I 2007)

głowa państwa:

Królowa Elżbieta II (od 1952r., koronacja w 1953r.)

Następca tronu: Książę Karol

premier

Pan David Cameron

od 13.05.2010r.

minister biznesu, innowacji i handlu

Pan Vincent Cable- Minister ds. Biznesu, Innowacji i Szkoleń

Pan Norman Lamb, Minister ds. Zatrudnienia, Spraw Konsumenckich i Poczty

od 13.05.2010r.

od 03.02.2012

Sekretarz stanu ds. energii i zmian klimatycznych

Pan Edward Davey

od 03.02.2012r.

minister finansów

Pan George Osborne – Kanclerz Skarbu

od 13.05.2010r.

minister spraw zagranicznych

Pan Philip Hammond – Minister Spraw Zagranicznych

Lord Livingston, Minister ds. Handlu i Inwestycji

od 13.05.2010r.

od 11.12.13

ambasador RP w Londynie

Witold Sobków

od 31.08.2012r.

ambasador WB w Warszawie

Robin Barnett

od IX 2011r.

najbliższe wybory parlamentarne

maj 2015r.

przynależność do Unii Europejskiej – od 1973 roku członek EWG

WB nie jest w strefie EURO

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki Wielkiej Brytanii

 

Wskaźniki

2009

2010

2011

2012

2013

2014 prognoza

2015 prognoza

PKB (dynamika w %)

-4,9

1,30

0,9

-0,1

1,6

2,9

2,5

Deficyt budżetowy (% PKB)

-11,4

-10,4

-8,6

-7,0

-7,5

-6,5

-5,5

Dług publiczny (% PKB)

69,6

80,0

84,2

74,7

76,6

82,6

85,1

Inflacja (w %)

2,2

3,3

4,6

2,8

2,2

2,4

2,3

Bezrobocie (w %)

7,6

7,8

8,1

8,2

7,6

7

7

Eksport (w%)

-10,1

5,3

8,9

7,5

1,1

3,3

4,1

Import (w%)

-11,9

8,5

4,0

2,3

2,1

4,9

4,9

 

Źródło: Office for National Statistics, HM Treasury, Eurostat, Pre-Budget Report

Wartość polsko-brytyjskich obrotów handlowych w latach 2011-2014 obrazuje poniższa tabela: w mln EUR

2011

Dynamika

2010=100

2012

Dynamika

2011=100

2013

Dynamika

2012=100

2014

6 m-cy

Dynamika

2013 = 100

Obroty

12.811,50

114,10

13.470,51

105,10

14.188,06

105,30

7.092,80

104,3

Eksport

8.805,33

116,50

9.707,54

110,20

10.078,93

103,80

5.001,17

103,2

Import

4.006,17

109,20

3.762,97

93,90

4.109,13

109,20

2.091,64

107,0

Saldo

4777,08

5.944,57

5.969,80

2.909,53

Oficjalna nazwa państwa brzmi: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii. Wielka Brytania jest dziedziczną monarchią konstytucyjną (parlamentarną). Wielka Brytania jest bardzo scentralizowanym państwem, w którym Parlament Westminsterski zajmuje się większością spraw politycznych. W ostatnich latach jednak każdy z krajów, wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa poza Anglią, otrzymał własne organy rządowe, zajmujące się sprawami lokalnymi. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Królestwo Anglii, Księstwo Walii i Królestwo Szkocji położone na wyspie Wielka Brytania, prowincja Irlandii Północnej, leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Guernsey, Jersey i Wyspa Man, posiadają odrębny status zależny od Korony brytyjskiej. Terytoriami zależnymi od Wielkiej Brytanii są: Gibraltar, Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Falklandy, Georgia Południowa i Sandwich Południowy, Kajmany, Montserrat, Turks i Caicos, Św. Helena, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego i Pitcairn.

I. Sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii

Gospodarka Wielkiej Brytanii po okresie głębokiej recesji w latach 2009-10 powoli wraca na ścieżkę powolnego, ale stabilnego wzrostu. Po trwającej kilka lat stagnacji zakończonej spadkiem poziomu PKB w czwartym kwartale 2012 r., w 2013 r. obserwowano poprawę kondycji brytyjskiej gospodarki. Najnowsze dane i prognozy płynące z rynku potwierdzają obecnie trwały charakter tendencji wzrostowej, z dyskusją koncentrującą się przede wszystkim na kwestii tempa wzrostu. Po serii pozytywnych wiadomości płynących z rynku (spadek inflacji do poziomu celu inflacyjnego, pozytywne dane odnośnie do spadającego bezrobocia oraz dane o wzroście gospodarki w IV kw. 2013 r.), m.in. bank Anglii i Międzynarodowy Fundusz Walutowy zrewidowały w górę ostatnie prognozy wzrostu PKB na kolejne lata. Długoterminowa prognoza Banku Anglii przewiduje, że w bieżącym roku gospodarka wzrośnie o 2,4%.

Główne sektory gospodarki

Wielka Brytania jest jednym z najważniejszych na świecie centrów finansowych i handlowych. Usługi, a zwłaszcza bankowość, ubezpieczenia i usługi biznesowe stanowią największą część brytyjskiego PKB (74% w 2010 r.) i zatrudniają 80% ogółu siły roboczej. Produkcja przemysłowa, gdzie najważniejsze gałęzie przemysłu to: produkcja maszyn i urządzeń sprzętu elektrycznego, wyposażenia dla kolejnictwa, przemysł stoczniowy, lotniczy, produkcja pojazdów silnikowych i części do nich, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, przemysł metalurgiczny, chemiczny, wydobycie węgla i ropy, produkcja papieru, przetwórstwo żywności i przemysł tekstylny, stopniowo traci na znaczeniu, wnosząc do brytyjskiego PKB wkład w wysokości 23% i zatrudniając 18% łącznej liczby pracujących. Rolnictwo, którego wkład w PKB wynosi 1%, jest nowoczesne, wysoce zmechanizowane i zatrudnia 1,5% wszystkich pracowników, zapewniając ok. 60% zapotrzebowania kraju na żywność.

Jak podał brytyjski urząd statystyczny, w czwartym kwartale 2013 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 125 tys. w stosunku do poprzednio badanego okresu (tj. wrzesień-listopad 2013 r.) i wyniosła 2,34 mln osób (7,2%). W ocenie analityków rynku, ostatnie dane dotyczące poziomu bezrobocia okazały się nieco niższe od prognozowanych, co na pewno wskazuje na pewną poprawę w wynikach gospodarczych Wielkiej Brytanii.

W sferze działań pokryzysowych, w sierpniu 2013 r. Bank Anglii opublikował wytyczne dot. prowadzenia polityki monetarnej w przyszłości (Forward Guidance). Celem publikacji było zwiększenie pewności w gospodarce, co miało ułatwić podmiotom gospodarczym zaciąganie kredytu inwestycyjnego, a gospodarstwom domowym, kredytu na zakup nieruchomości mieszkaniowych (w zw. z długim okresem historycznie niskiej stopy bankowej, przy rosnącej wówczas inflacji, oczekiwano zmiany kierunki polityki monetarnej i podrożenia kredytu bankowego). W październiku 2013 r. poziom inflacji wyniósł 2,2% według wskaźnika CPI (Consumer Price Index), a grudniu tego samego roku udało się osiągnąć cel inflacyjny Banku Anglii na poziomie 2%.

Relacje gospodarcze Wielkiej Brytanii z UE i resztą świata

Zgodnie z danymi Office for National Statistics, w 2013 r., łączna wartość brytyjskich obrotów handlowych ze światem wyniosła ok. 717 mld GBP. Wartość eksportu wyniosła 304,3 mld GBP, natomiast import towarów do Wielkiej Brytanii był na poziomie 412,7 mld GBP. Deficyt handlowy wyniósł 108,3 mld GBP i był na zbliżonym poziomie jak w 2012 roku (108,7 mld GBP). W czwartym kwartale 2013 r. zarówno wartość importu jak i eksportu spadła nieznacznie w stosunku do trzeciego kwartału 2013 r. (odpowiednio o 1,1% i 3,2%). W porównianiu z trzecim kwartałem 2013 r. o 2,5 mld zmniejszył się deficyt w obrocie handlowym.

Wymiana handlowa z krajami UE

Według danych szacunkowych eksport towarów z Wielkiej Brytanii do krajów EU w 2013 r. wyniósł 150,8 mld GBP w porównaniu z 149,8 mld GBP w 2012 roku i jest to wzrost o 0,7 %. Według wstępnych danych ONS całkowity import z krajów UE do Wielkiej Brytanii w 2013 r. wyniósł 216,8 mld GBP (w 2012 r. wyniósł 207 mld GBP). W porównianiu z 2012 r. import wzrósł o 4,7%.

Najważniejszymi partnerami handlowymi w UE, do których Wielka Brytania eksportuje towary są: Niemcy (19,5% udzialu w rynku), Francja (17%), Holandia (15,7%), Irlandia (13,4%) oraz Belgia (6,9%).

Najważniejszymi towarami eksportowanymi do państw UE są kolejno: 1) paliwa mineralne, oleje i produkty ich destylacji, substancje bitumiczne, 2) reaktory jądrowe, kotły maszyny i urządzenia mechaniczne, 3) produkty farmaceutyczne, 4) pojazdy, 5) produkty farmaceutyczne, 6) maszyny elektryczne, oprzyrządowanie i części do nich zamienne oraz sprzęt TV.

Najważniejszymi importerami towarów do Wielkiej Brytanii z UE są: Niemcy (24,6%), Holandia (15,7%), Francja (11,2%), Belgia (9.1%), Włochy (7,9%).

Najważniejszymi towarami importowanymi do Wielkiej Brytanii są kolejno: 1) pojazdy, 2) reaktory jądrowe, kotły maszyny i urządzenia mechaniczne, 3) maszyny elektryczne, oprzyrządowanie i części do nich zamienne oraz sprzęt TV, 4) paliwa mineralne, oleje i produkty ich destylacji, substancje bitumiczne, 5) produkty farmaceutyczne.

W porównaniu z 2012 r. import towarów z państw UE do Wielkiej Brytanii wzrósł m.in: Niemcy (6,5%), Holandia (8,9%), Francja (5,6%) Belgia (9,7%), Włochy (5,1%), Polska (4,9%). Spadek importu zanotowano m.in. z Irlandią (-6,6%), Szwecją (-18%), Danią (-8,6).

W porównaniu z 2012 r. eksport towarów z Wielkiej Brytanii do państw UE wzrósł m.in: Francja (1,8%), Irlandia (7,2%), Hiszpania (2,1%), Włochy (5,9%), Polska (7,8%). Spadek eksportu zanotowano m.in.: Niemcy (-6,1%), Belgia(-2,6), Holandia (-0,4%)

Wymiana handlowa z krajami pozaunijnymi

Według danych szacunkowych eksport towarów z Wielkiej Brytanii do krajów spoza UE w 2013 r wyniósł 148,5 mld GBP w porównaniu z 146,7 mld GBP w 2012 roku i jest to wzrost o 1,2 %. Według danych ONS całkowity import towarów z krajów spoza UE do Wielkiej Brytanii w 2013 r. wyniósł 192,3 mld GBP (w 2012 r. wyniósł 199,3 mld GBP). W porównianiu z 2012 r. import zmniejszył się o 3,5%.

Najważniejszymi partnerami handlowymi wśród państw pozaunijnych, do których Wielka Brytania eksportuje towary są: USA (25,6% udzialu w rynku), Chiny (8.9%), Korea Płd.(4,5%), Szwajcaria (4,3%) oraz ZEA (4,1%).

Najważniejszymi towarami eksportowanymi są kolejno: 1) reaktory jądrowe, kotły maszyny i urządzenia mechaniczne, 2) pojazdy, 3) paliwa mineralne, oleje i produkty ich destylacji, substancje bitumiczne, 4) maszyny elektryczne, oprzyrządowanie i części do nich zamienne oraz sprzęt TV, 5) produkty farmaceutyczne.

Najważniejszymi państwami wśród krajów spoza UE, od których Wielka Brytania importuje towary są: Chiny (18,6%), USA (15,6%), Norwegia (9,7%), Hong Kong (4,0%) oraz Szwajcaria (3,9%).

Najważniejszymi towarami importowanymi do Wielkiej Brytanii są kolejno: 1) paliwa mineralne, oleje i produkty ich destylacji, substancje bitumiczne, 2) reaktory jądrowe, kotły maszyny i urządzenia mechaniczne, 3) maszyny elektryczne, oprzyrządowanie i części do nich zamienne oraz sprzęt TV, 4) Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części, 5) pojazdy.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Według wstępnych danych OECD, w 2012 r. poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) brytyjskich przedsiębiorstw wyniósł 71,8 mld USD (ok. 47,1 mld GBP), znacznie poniżej poziomu z 2011 r., gdy wyniósł on 106,7 mld USD (najwyższa wartość od momentu rozpoczęcia kryzysu gospodarczego w 2008 r.). Jak podaje z kolei brytyjski urząd statystyczny (patrz: tabela 8), w całym 2011 r. nastąpiła znaczna poprawa w dynamice inwestycji brytyjskich w Europie i Ameryce, jednak największy wzrost brytyjskich BIZ nastąpił w krajach azjatyckich, co wskazuje na rosnące zainteresowanie inwestorów wschodzącymi rynkami Chin i Indii. Najwyższy poziom brytyjskich inwestycji odnotowuje się nadal w Stanach Zjednoczonych (nieprzerwanie od ponad dekady) oraz Holandii i Luksemburgu.

Ponadto, według danych OECD, w 2012 r. zagraniczne przedsiębiorstwa zainwestowały w Wielkiej Brytanii 62,7 mld USD (ok. 41,1 mld GBP), co stanowi wzrost o 7,6 mld GBP w skali roku. Dzięki tak dobrym wynikom w zakresie BIZ, Wielka Brytania zajmuje czołową pozycję w globalnej tabeli państw OECD – drugie miejsce w Europie, a czwarte na świecie pod względem wartości zainwestowanego w tym państwie kapitału zagranicznego.

Wstępne szacunki OECD potwierdzają też dane urzędu statystycznego dot. BIZ za 2011 r., zgodnie z którymi najwięcej inwestycji pochodziło z krajów europejskich i obu Ameryk (po ok. 13-14 mld GBP). Według danych urzędu, największym inwestorem zagranicznym w Wielkiej Brytanii były tradycyjnie Stany Zjednoczone (patrz tabela 9) z inwestycjami na poziomie ponad 20 mld GBP. Drugim największym inwestorem jest Holandia, z inwestycjami na poziomie 12 mld GBP.

Prognoza rozwoju współpracy gospodarczej z Wielką Brytanią.

Współpraca polsko – brytyjska w sferze handlowej i inwestycyjnej w 2013 roku znajdowała się w dalszym ciągu pod wpływem skutków powolnego wychodzenia z ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i finansowego. Rok 2013 przyniósł pierwsze oznaki wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji gospodarczej w Wielkiej Brytanii, ale równocześnie – pogłębiającej się krytyki kosztów związanych z brytyjskim członkostwem w Unii Europejskiej oraz negatywnej retoryki związanej ze skutkami imigracji, także z państw członkowskich. Tym razem za kampanią antyimigracyjną poszły zapowiedzi konkretnych zmian prawnych, których część weszło w życie już 1.01.2014 r.

Długoterminowa prognoza Banku przewiduje obecnie, że w bieżącym roku gospodarka wzrośnie o 2,9% w 2014 r., w 2015 r. – o 2,5%, a w kolejnych – 2,7%. Analitycy rynkowi są bardziej ostrożni i nie oczekują tak radykalnej poprawy sytuacji gospodarczej. Wg OBR gospodarka brytyjska potrzebuje jeszcze ok. 5 lat na odbudowę. Według powyższych danych nie należy oczekiwać szybkiego przywrócenia poziomu współpracy sprzed kryzysu. Obserwując trendy obecne na rynku brytyjskim należy założyć, że dopiero w latach 2015-2016 wartość inwestycji brytyjskich w Polsce może zacząć nabierać dynamiki wzrostowej i ewentualnie zbliżyć się do wartości odnotowanych w roku 2007.

W opinii Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Londynie w 2014 roku należy oczekiwać, że wzajemne obroty handlowe nadal będą wykazywały tendencje wzrostowe, na poziomie zbliżonym do obecnego. Wydział prognozuje dalsze utrzymanie dynamiki wzrostu eksportu od importu, co spowoduje dalsze powiększenie dodatniego salda obrotów handlowych.

Możliwości eksportowe branż i towarów

Rynek brytyjski jest rynkiem niezwykle wymagającym, jednocześnie jednak stwarzającym ogromną szansę dla polskich eksporterów ze względu na wysoką chłonność oraz tradycyjnie pozytywny odbiór towarów pochodzenia polskiego. Szczególne miejsce w polskim eksporcie do Wielkiej Brytanii zajmuje sektor rolno-spożywczy, którego wartość w dalszym ciągu rośnie. Wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do wielkiej Brytanii wyniosła w 2013 roku ok. 1,5 mld EUR.

W dalszym ciągu obserwuje się wzrost zainteresowania firm brytyjskich współpracą z przedsiębiorstwami polskimi w sektorze kooperacji przemysłowej, zarówno w postaci tzw. direct sourcing jak i contract manufacturing. Chodzi przede wszystkim o zlecanie przez firmy brytyjskie części własnej produkcji do realizacji w Polsce czy to w odniesieniu do wyrobów gotowych, czy też komponentów.

Wieloletnia tradycja oraz doskonała jakość produkcji przyczyniła sie do dynamicznego rozwoju sektora meblarskiego w Polsce, a obecność producentów sektora na rynku brytyjskim oraz prowadzone działania promocyjne zwiększyły rozpoznawalność polskich mebli na rynku brytyjskim. Jednocześnie, nadal obserwuje się dużą chłonność rynku brytyjskiego na te towary i w perspektywie w dalszym ciągu istnieją możliwości zwiększenia sprzedaży do Wielkiej Brytanii.

Wielka Brytania posiada znaczący potencjał w sektorze tworzyw sztucznych przetwarzając blisko 5 mln ton rocznie. Wartość samego przemysłu plastikowego wynosi 18 mld GBP. Roczny eksport szacowany jest na 4.6 mld GBP. Przy rosnącym zapotrzebowaniu na plastik w Wielkiej Brytanii, należy wskazać znaczące możliwości rozwoju polskich firm specjalizujących się w wytwarzaniu oraz jego przetwarzaniu.

Duże sieci handlowe istniejące w Wielkiej Brytanii takie jak TESCO, ASDA, MORRISONS, SAINSBURY’S w dalszym ciągu postrzegają polski przemysł rolno-spożywczy jako dostarczyciela tanich, smacznych i naturalnych produktów żywnościowych. Oprócz rosnącego cały czas udziału polskich produktów żywnościowych w rynku brytyjskim, dynamicznie rozwija sie także rynek drobnych inwestycji Polaków przybywających do Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim są to polskie hurtownie spożywcze, których jest tutaj kilkadziesiąt, kilkaset mniejszych i większych sklepów z polską żywnością – ten segment rynku rozwija się bardzo dynamicznie Pojawiają sie także polskie masarnie, piekarnie, cukiernie. Jeśli chodzi o firmy to jest ich szeroki wachlarz. Są zarówno firmy duże i dobrze znane jak choćby: Krakus, Morliny, Pudliszki, Sokołów, Delma, Winiary, Wedel, Wawel, Tymbark, Kamis, ale są także te mniejsze jak Profi, Tarczyński, Virtu czy Mlekpol. Są to jednak tylko produkty polskich firm. Do dnia dzisiejszego nie ma w Wielkiej Brytanii realnych, polskich inwestycji w tutejszy przemysł rolno-spożywczy. W dalszym ciągu to może być dobra nisza rynkowa dla potencjalnych polskich inwestorów.

II .Ramy prawno-traktatowe.

Stosunki gospodarcze między Polską a Wielką Brytanią regulowane są m.in. przez:

  • Umowę o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu z 16 grudnia 1976 r.

  • Umowę o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji z 8 grudnia 1987 r.

Z dniem 1 maja 2004 roku weszły w życie postanowienia Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku.

III. Wymiana handlowa.

Wielka Brytania jest jednym z najważniejszych polskich partnerów handlowych, szczególnie po stronie eksportu. W 2012 r. w rezultacie relatywnie szybkiego wzrostu wywozu na ten rynek wysunął się on na 2. miejsce wśród głównych rynków eksportowych (z udziałem 6,7%) wobec miejsca 4. w 2008 r. (5,8% udziału). Natomiast nieznacznie zmniejszyło się znaczenie Wielkiej Brytanii w imporcie do Polski. O ile w 2008 r. znajdowała się na miejscu 8. z udziałem 2,8%, to w 2012 r. spadła na miejsce 9. z udziałem 2,4%.

Takie umocnienie pozycji Wielkiej Brytanii w polskim eksporcie w latach 2008-2012 było rezultatem jego dynamicznego wzrostu w tym czasie, tj. o 42,6%, podczas gdy w skali ogólnej zwiększył się on o ok. 22%. Natomiast wspomniane wyżej zmniejszenie udziału tego rynku po stronie importu wynikało ze spadku przywozu z Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich pięciu lat o 8,8% wobec jego przeciętnego wzrostu o 6,5%.

W 2013 r. polski eksport do Wielkiej Brytanii osiągnął poziom prawie 10,078 mld EUR i był o 3,8% wyższy niż przed rokiem. Z kolei import z tego rynku wzrósł o 9,2%, do poziomu ponad 4,1 mld EUR. W rezultacie nadwyżka w obrotach z Wielką Brytanią zwiększyła się do 5,969 mld EUR.

W 2013 r. najważniejsze grupy towarowe w polskim eksporcie na rynek brytyjski stanowiły:

– wyroby przemysłu elektromaszynowego (46,32%),

– artykuły rolno-spożywcze (12,77%),

– wyroby przem. Chemicznego + tworzywa sztuczne (11,33%).

W polskim imporcie z Wielkiej Brytanii największą cześć stanowią wyroby elektromaszynowe, których udział w roku 2013 wyniósł 32,88%

Kolejne miejsca w imporcie do Polski z Wielkiej Brytanii zajęły wyroby chemiczne oraz artykuły rolno-spożywcze. Ich udział w przywozie z rynku brytyjskiego wyniósł 25,45% i 9,88%.

IV. Współpraca inwestycyjno-kapitałowa.

Według danych NBP wartość zobowiązań z tytułu inwestycji Wlk. Brytanii w Polsce na koniec 2012 r. wyniosła 7540,9 mln EUR (9 miejsce). Łączna ilość zarejestrowanych inwestorów brytyjskich w Polsce (powyżej 1 mln EUR) wynosi ponad 100, przy czym pierwsza 15-ka największych firm zainwestowała ponad 80% całości inwestycji brytyjskich w Polsce. Do największych inwestycji brytyjskich w Polsce należą: Tesco Plc (supermarkety), Imperial Tobacco Plc (przemysł tytoniowy), GlaxoSmithKline (farmacja), British Oxygen Corporation (gazy techniczne), AVIVA Plc (finanse), Bates Ltd (transport, magazyny), Cadbury’s Schweppes (art. spożywcze), Shell Overseas Holdings Ltd. (produkty naftowe).

Obserwujemy zwiększone zainteresowanie brytyjskich inwestorów rynkiem polskim, szczególnie wśród przedsiębiorstw średniej wielkości. Poszukują oni z reguły możliwości wykorzystania środków dostępnych z Unii Europejskiej przy rozpoczynaniu działalności na terenie Polski. Realną szansą wydaje się być przenoszenie funkcji pomocniczych dużych przedsiębiorstw (księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, badania i rozwój, itp.) do innych krajów (Business Process Offshoring). Biorąc pod uwagę niższe koszty siły roboczej w Polsce w porównaniu do Wielkiej Brytanii, bliskość geograficzną dwóch krajów oraz bliskość kulturową, Polska jest atrakcyjnym partnerem do lokowania tego typu inwestycji. Zaobserwować można także bardzo duże zainteresowanie zakupem nieruchomości w Polsce przez obywateli brytyjskich.

Obserwujemy również znaczny wzrost zainteresowania ze strony polskich firm jak też osób fizycznych podejmowaniem działalności gospodarczej, w tym głównie usługowej, na terenie Wielkiej Brytanii. Rejestrowane są firmy z sektora budowlanego, przedstawicielstwa polskich firm produkcyjnych i handlowych, polskie hurtownie, sklepy, restauracje, bary itp. Według szacunków BPCC już 40 tys. firm tego typu założonych przez Polaków funkcjonuje w Wielkiej Brytanii.

Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich w Wielkiej Brytanii wg danych NBP na koniec 2012r. wyniósł 4306,8 mln EUR, co plasuje ten kraj na trzecim miejscu wśród polskich inwestycji za granicą (za Luksemburgiem i Cyprem).

V. Dostęp do rynku pracy.

Wielka Brytania dokonała otwarcia rynku pracy dla obywateli polskich z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zgodnie z oceną administracji brytyjskiej pełne otwarcie rynku pracy dla nowych krajów członkowskich UE było korzystne dla gospodarki brytyjskiej. Pracownicy z tych krajów, w tym z Polski, wypełniają luki w zatrudnieniu w wielu zawodach oraz redukują regionalne niedobory pracowników.

Kryzys gospodarczy oraz zaostrzone przepisy migracyjne spowodowały, że liczba osób przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy znacząco spadła. Według szacunków ambasady liczba Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii obniżyła się w ciągu ostatniego roku o 200-250 tys. i osiągnęła poziom 500-550 tys. Wielkość ta w ostatnim okresie nie ulega zmianie. Zgodnie z danymi „Worker Registration Scheme” w 2009 roku zarejestrowano 162 495 Polaków chcących podjąć legalne zatrudnienie w Wielkiej Brytanii. W kolejnym roku liczba ta wynosiła 150 255 osób. W roku 2009 – 103 115 osób, a w ostatnim kwartale roku 2009 – 13 700.

Polacy stanowią najbardziej liczną grupę spośród wszystkich obywateli państw A8 podejmujących pracę w Wielkiej Brytanii. W sumie w roku 2009 pracę podjęło 29 085 osób, a 51% tej grupy stanowili Polacy.

Powyższa liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie wyczerpuje jednak liczby Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii, bowiem osoby pracujące w oparciu o samo-zatrudnienie (odpowiednik prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce) nie są objęte obowiązkiem rejestracji. Szacuje się, że obywateli polskich pracujących na podstawie samo-zatrudnienia jest około 150 tysięcy.

VI. Polskie placówki ekonomiczno-handlowe

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

90 Gloucester Place

London W1U 6HS, United Kingdom

Tel.: +44 207 317 27 02; Fax: +44 207 486 98 40

E-mail: london@trade.gov.pl

Strona internetowa: http://london.trade.gov.pl

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

Wydział Polityczno – Ekonomiczny

47 Portland Place, London W1B 1JH

Tel.: +44 207 291 39 17, +44 207 291 3918

Fax: +44 207 291 3968

E-mail: london.we@msz.gov.pl

Strona internetowa: www.london.msz.gov.pl

Notatkę przygotował:
Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki sierpień 2014 r.

Fot: sxc.hu

You may also like