Strona główna » Polskie Szkoły w Wielkiej Brytanii – pomoc finansowa

Polskie Szkoły w Wielkiej Brytanii – pomoc finansowa

dodane przez: Krzysztof Z
Polskie-Szkoly-w-Wielkiej-Brytanii-pomoc-finansowa

Pomoc finansowa dla Polskich Szkół Społecznych w Wielkiej Brytanii

 

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

W ramach projektu „Wsparcie dla szkół nauczających języka polskiego, w języku polskim i o Polsce” realizowanego w 2015 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy z Polską Macierzą Szkolną na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, istnieje możliwość uzyskania przez polskie szkoły uzupełniające działające w Wielkiej Brytanii częściowego dofinansowania, głównie takich kosztów jak: koszty wynajmu pomieszczeń i doposażenia szkół, koszty transportu na wycieczki edukacyjne i dojazdy do szkół, koszty zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych.

Zapraszamy Polskie Szkoły Społeczne w Wielkiej Brytanii do nadsyłania mailem zgłoszeń do udziału w projekcie na adres elektroniczny Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. W odpowiedzi na zgłoszenie szkoła otrzyma mailem komplet dokumentów aplikacyjnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się szkoły, które spełniają poniższe kryteria:

szkoła posiada konto bankowe na nazwę szkoły
szkoła ma charakter społeczny
szkoła funkcjonuje co najmniej przez jeden rok szkolny

Ostateczne decyzje o przyznaniu dofinansowań będą podejmowane po złożeniu pełnej aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30.09.2015 r. Decydować będzie data wpływu dokumentów pocztą do siedziby Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie.

Kontakt w Wielkiej Brytanii:
Polska Macierz Szkolna
238-240 King Street, London W6 0RF
tel. +44(0) 208 741 19 93
e-mail: pms@polskamacierz.org
www.polskamacierz.org

 

Źródło: londyn.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

You may also like