Strona główna » Polacy w kulturze Wielkiej Brytanii – sympozjum

Polacy w kulturze Wielkiej Brytanii – sympozjum

dodane przez: Krzysztof Z
Polacy-w-kulturze-Wielkiej-Brytanii-sympozjum

Międzynarodowe sympozjum naukowe „Polacy w kulturze Wielkiej Brytanii”

Sympozjum, które odbędzie się 16 kwietnia 2016 r. w Klubie Orła Białego w Londynie pod honorowym patronatem Ambasadora RP Witolda Sobkowa, dotyczyć będzie wkładu Polaków w dziedzictwo kulturowe Wielkiej Brytanii.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Polacy w kulturze Wielkiej Brytanii” jest próbą szerokiej refleksji naukowej nad wkładem Polaków w dziedzictwo kulturowe Wielkiej Brytanii, zwłaszcza po drugiej wojnie światowej. Dziedzictwo kulturowe wytworzone przez naszych Rodaków jest imponującym dorobkiem polskiej myśli i działalności emigracyjnej, podczas gdy  Wielka Brytania znajduje szczególnie miejsce na mapie dawnych i obecnych szlaków emigrujących z kraju Polaków.

Ksiądz Marcin Nabożny przedstawił założenia sympozjum:

– Niezwykle istotnym zjawiskiem w dziejach naszej Ojczyzny jest emigracja, o czym świadczy ponad dwudziestomilionowa rzesza Polaków przebywających poza krajem. Migracja ta była powodowana wieloma czynnikami natury ekonomicznej, politycznej, ale także ideowej. Szczególnym miejscem na mapie dróg emigracyjnych Polaków jest Wielka Brytania. Tam w najtrudniejszych dla Polski latach ukształtował się rząd, ale także tam rozwijało się polskie życie społeczno-polityczno-kulturalne. Polacy zamieszkujący Wielką Brytanię, na przestrzeni wielu lat, wnieśli istotny wkład w kulturę tego kraju, zwłaszcza poprzez rozwój i troskę o kulturę wyniesioną z Polski.

Sympozjum patronatem honorowym objęli abp Wojciech Polak – Prymas Polski, bp Wiesław Lechowicz – Przewodniczący Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Witold Sobków – Ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ks. prałat Stefan Wylężek – Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii oraz prof. dr hab. Halina Taborska – Rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie.

Patronat medialny nad spotkaniem sprawuje Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Katolickie Radio Londyn i Opoka.

Pełny plan konferencji: londyn.msz.gov.pl/resource/ba5da661-d3e4-4de4-bbec-929e73705660:JCR

 

Źródło: Ambasada RP w Londynie (londyn.msz.gov.pl)
Fot: londyn.msz.gov.pl

You may also like