Strona główna » Polacy w Anglii i egzamin A-level Polish

Polacy w Anglii i egzamin A-level Polish

dodane przez: Krzysztof Z
Polacy-w-Anglii-i-egzamin-A-level-Polish

Ambasador o mobilizacji w sprawie matury z języka polskiego

 

Język polski jest drugim pod względem liczby użytkowników językiem w Zjednoczonym Królestwie. Niezmiernie ważne dla wszystkich Polaków jest zachowanie egzaminu A-level Polish.

Wielu Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii jest głęboko zaniepokojonych, zaskoczonych, a po części zapewne także oburzonych informacjami o planach likwidacji egzaminu maturalnego z języka polskiego (A-level Polish). AQA, instytucja organizująca obecnie ten egzamin w Anglii, Walii i Irlandii Północnej, zapowiedziała rezygnację z A-level Polish w związku z wprowadzeniem nowych wymogów dotyczących formy egzaminów z nowożytnych języków obcych, tzn. ich obowiązkowym poszerzeniem o zadania sprawdzające umiejętności „słuchania ze zrozumieniem” i „mówienia”. W tym kontekście AQA podkreśliła, że jako educational charity musi racjonalnie alokować posiadane zasoby. Podniesiono także kwestię rzekomo niewielkiego zainteresowania maturą z języka polskiego oraz trudności w znalezieniu odpowiedniej liczby egzaminatorów.

Bezzwłocznie po otrzymaniu stanowiska AQA wraz z moimi współpracownikami spotkałem się z przedstawicielkami Polskiej Macierzy Szkolnej, niezmiernie zaniepokojonymi ww. doniesieniami, aby omówić tę niezwykle ważną dla polskiej społeczności na Wyspach Brytyjskich sprawę i rozważyć możliwe działania. Następnie skierowałem list do Minister Edukacji Nicky Morgan. Podkreślając szczególną pozycję języka polskiego w Wielkiej Brytanii, nie kwestionując słusznego kierunku reformy nauczania języków obcych, zwróciłem się z prośbą o wnikliwe przyjrzenie się sprawie A-level Polish. Minister Edukacji zaznaczyła w swej odpowiedzi, że nie stoi na przeszkodzie organizowania matury języka polskiego w zmienionej formie, ale decyzja w tej sprawie należy do tzw. awarding organisations, czyli w tym przypadku do AQA. Stanowisko takie nie może nas satysfakcjonować, bo brytyjski rząd ponosi odpowiedzialność także za pośrednie skutki wprowadzanej reformy edukacji. Zamierzam zatem kontynuować dialog z władzami brytyjskimi w tej sprawie. Ambasada planuje także inne działania skierowane do brytyjskich instytucji zaangażowanych na różnych szczeblach w kwestię organizacji egzaminu maturalnego. Chcemy także zainteresować problemem niektórych przedstawicieli brytyjskiego establishmentu.

Ambasadzie i polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii nie brakuje argumentów przemawiających za utrzymaniem matury z języka polskiego. Język polski jest drugim pod względem liczby użytkowników językiem w Zjednoczonym Królestwie. W latach 90., kiedy udało się obronić egzamin maturalny z polskiego przed planami likwidacji, zainteresowanie jego zdawaniem było nieporównywalnie mniejsze niż obecnie, bo, co oczywiste, liczba Polaków mieszkających na Wyspach była mniejsza. Dane dotyczące polskich dzieci rodzących się na Wyspach pozwalają domniemywać, że liczba uczniów chętnych do potwierdzenia znajomości języka polskiego poprzez egzamin A-level będzie wyższa niż w przypadku języków, z których egzamin ma być dostępny także po wprowadzeniu reformy. Ponadto, zachowanie matury, jako elementu motywującego uczniów do nauki języka, jest kluczowe dla rozwijania dwujęzyczności. Zalety dwujęzyczności są współcześnie powszechnie uznawane. Potwierdzone zostały m.in. w opracowaniach British Council, a ja część z nich przywołałem w artykule pt. Learning Polish, the UK’s second most spoken language, is a plus, opublikowanym w ubiegłym roku przez dziennik The Guardian.

Nie muszę chyba nikogo z Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii przekonywać jak ważne jest zachowanie egzaminu A-level Polish. Wiem, że organizacje polonijne, brytyjscy przyjaciele Polski i polskie media na Wyspach aktywnie włączą się w szerokie działania na rzecz utrzymania możliwości zdawania matury z polskiego. Już podjęte zostały pierwsze inicjatywy. Polska Macierz Szkolna rozpoczęła akcję zbierania podpisów pod petycją do AQA. Dzięki internetowi każdy Polak w Wielkiej Brytanii może ją wesprzeć. Mam również nadzieję, że nasi brytyjscy partnerzy będą otwarci na argumenty i konstruktywny dialog. Liczę, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich zainteresowanych.

WITOLD SOBKÓW

Tekst został po raz pierwszy opublikowany na blogu Ambasadora Witolda Sobkowa.

Prezentowane na blogu poglądy są prywatnymi opiniami autora, a nie stanowiskiem MSZ.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony londyn.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

You may also like