Strona główna » Oświata polska za granicą

Oświata polska za granicą

dodane przez: Krzysztof Z
Oswiata-polska-za-granica

Oświata polska za granicą – ORPEG

Jednostką podległą Ministerstwu Edukacji Narodowej organizującą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz wspomagającą oświatę prowadzoną przez organizacje Polaków za granicą jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)

Do zadań ORPEG należy:

– prowadzenie zespołów szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej;
– kierowanie nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą;
– organizowanie kursów metodycznych dla nauczycieli polonijnych;
– wyposażanie szkół i ośrodków nauczania języka polskiego w podręczniki i pomoce dydaktyczne.

Organizacja kształcenia w języku polskim

Nauczanie w języku polskim za granicą jest możliwe w następujących formach:

1)  szkoły wchodzące w skład ORPEG:
a)  szkoły, zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej,
b)  kształcenie na odległość;

2)    szkoły organizacji Polaków:
a)   prowadzone przez organizacje zrzeszające szkoły i nauczycieli lub stowarzyszenia rodziców, np. w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, a także przez organizacje Polaków, szczególnie na Wschodzie,
b)  przy parafiach, np. w Niemczech, we Francji;

3)   szkoły w obcych systemach edukacji:
a)   z polskim językiem nauczania, np. na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Czechach,
b)   z zajęciami języka polskiego jako ojczystego, np. w Szwecji, w Niemczech, na Ukrainie, Białorusi, w Rumunii, Mołdawii,
c)  z zajęciami z języka polskiego jako obcego, np. w Niemczech, Rosji,
d)  sekcje polskie w szkołach międzynarodowych we Francji,
e)   sekcje polskie w Szkołach Europejskich.

Informację na temat poszczególnych szkół można znaleźć na stronie ORPEG (http://www.orpeg.pl/index.php/szkolynaswiecie)

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez ORPEG (http://www.polska-szkola.pl/) dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Polska Szkoła służy pomocą:

  • rodzicom – w podejmowaniu decyzji związanych z zapisywaniem dzieci do lokalnej szkoły w kraju zamieszkania; znalezieniu lub stworzeniu szkoły organizacji Polaków , w której dziecko może kontynuować naukę języka polskiego, polskiej historii i geografii; przygotowaniu dziecka do powrotu do polskiego systemu edukacji;
  • nauczycielom – w wymianie informacji dotyczących istniejących programów nauczania, podręczników, szkoleń, krajowych i międzynarodowych projektów;
  • dyrektorom – w doskonaleniu warsztatu zawodowego nauczycieli, zdobywaniu i nawiązywaniu kontaktów z instytucjami wspierającymi oświatę organizacji Polaków oraz potencjalnymi krajowymi partnerami międzynarodowych projektów edukacyjnych;
  • działaczom organizacji polonijnych oraz polskich instytucji i organizacji pozarządowych, a także wszystkim zainteresowanym wymianą informacji, nawiązaniem kontaktów.

 

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej (men.gov.pl)

Fot: własność redakcji

You may also like