Strona główna » Kwarantanna w Anglii

Kwarantanna w Anglii

dodane przez: Paweł A
Kwarantanna w Anglii - COVID w Anglii (Wielkiej Brytanii)

Kwarantanna w Anglii – COVID

COVID w Anglii (Wielkiej Brytanii) podobnie jak w innych krajach wymusił wprowadzenie dodatkowych zasad i restrykcji dotyczących między innymi odbywania kwarantanny po wjeździe do kraju.

Kwarantanna w Anglii wymaga przestrzegania paru ważnych punktów.

Musisz wskazać adres odbywania kwarantanny, jeśli tego nie zrobisz, grozi Ci mandat karny, a nawet odmowa wjazdu do Wielkiej Brytanii.

Jeśli złamiesz jakiekolwiek zasady kwarantanny w Anglii, grozi Ci kara pieniężna sięgająca maksymalnie £ 10,000.

Po przyjeździe do Anglii musisz niezwłocznie udać się do miejsca odbywania kwarantanny. Jeśli nie jest to konieczne, to nie korzystaj ze środków transportu publicznego. Jeśli jest to konieczne, to w środkach transportu zakrywaj nos i usta oraz zachowaj 2-metrowy dystans społeczny.

Aby koronawirus w Anglii się nie rozprzestrzeniał, nie można opuszczać miejsca odbywania kwarantanny. Nie wolno także przyjmować gości.

Mieszkańcy miejsca, w którym odbywasz kwarantannę nie muszą poddawać się samoizolacji jeśli nie zauważyłeś u siebie objawów koronawirusa. Unikaj jednak bliskich kontaktów i przebywania w tym samym pomieszczeniu co inni domownicy.

Jeśli nie masz możliwości odbycia kwarantanny domowej w konkretnym miejscu, koniecznie poinformuj o tym Straż Graniczną. Wyznaczy ona miejsce zakwaterowania do odbycia kwarantanny, w którym będziesz przebywać na własny koszt.

Zasady kwarantanny związanej z COVID w Wielkiej Brytaniinie dotyczą poszczególnych grup osób. Z 10-dniowej kwarantanny po wjeździe do kraju zwolnione są m.in. osoby przewożące towary czy sezonowi pracownicy branży rolniczej.

Zwolnienie z obowiązku przedstawienia testu następujących kategorii osób:
Obowiązek nie będzie dotyczył m.in. kierowców ciężarówek przewożących towary, załóg samolotów, promów i pociągów ,marynarzy, pracowników kanału La Manche oraz Eurotunnelu, osób przybywających w celu wykonywania obowiązków służbowych w dziedzinie bezpieczeństwa granic, osób przybywających do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia nagłego leczenia medycznego oraz osób im towarzyszących, osób przybywających z Republiki Irlandii, Wyspy Man i Wysp Normandzkich.

Na podstawie materiałów: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – gov.pl
Fot: Markus Winkler | unsplash.com/@markuswinkler

You may also like