Zaświadczenie o prawie do głosowania jest wydawane przez konsula za granicą

Z ostatniej chwili

Reklama

Polecamy

Pogoda

Nasze społeczności

Video

Reklama

Zaświadczenie o prawie do głosowania jest wydawane przez konsula za granicą
Posted by

Zaświadczenie o prawie do głosowania jest wydawane przez konsula za granicą

ZASADY WYDAWANIA ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania jest wydawane przez urząd gminy w Polsce lub konsula za granicą, na wniosek wyborcy. Termin złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia upływa 23 października.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania może głosować wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą.

Zaświadczenia o prawie do głosowania jest wydane przez urząd gminy w Polsce lub konsula za granicą, na wniosek wyborcy.

Zgodnie z par. 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą, wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania pozwala na głosowanie w dowolnym miejscu w kraju i za granicą również na polskim statku morskim.

Wyborca posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania musi okazać zaświadczenie podczas głosowania (również w komisji, w której uprzednio się zarejestrował przed wydaniem zaświadczenia lub w miejscu wpisu do rejestru wyborców w Polsce).

Zasady wydawania zaświadczeń przez konsula:

– Zarejestrowanie się do spisu wyborców w danym okręgu konsularnym – zasady rejestrowania się do spisu wyborców zawarte są w komunikacie z dnia 01 października 2015 r.

– Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia – najpóźniej do dnia 23 października 2015 r. – wzór wniosku można pobrać ze strony:
http://www.londyn.msz.gov.pl/resource/880d5a00-9246-44e1-bd13-0bc886b2f7a0:JCR

– Odebranie zaświadczenia o prawie do głosowania – jak we wniosku.

Oryginał pisemnego wniosku można złożyć:

– osobiście w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie (10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London) w godzinach obsługi interesantów: poniedziałek w godz. 11.00-17.00, wtorek-piątek w godz. 8.30-14.30 po okazaniu ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego;

– e-mailem na adres: londyn.zaswiadczenia@msz.gov.pl;

– pisemnie na adres: Consular Section, Embassy of the Republic of Poland, 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London;

– faksem na numer + 44 207 9363 571.

Po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku na adres e-mailowy/numer telefonu wskazany we wniosku, przekazana zostanie informacja o terminie jego realizacji i możliwości odbioru.

Odbiór zaświadczenia o prawie do głosowania:

– osobiście w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie (10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London) w godzinach obsługi interesantów: poniedziałek w godz. 11.00-17.00, wtorek-piątek w godz. 8.30-14.30 po okazaniu ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego;

– przez upoważnioną pisemnie osobę – w upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL wyborcy oraz dane osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia.

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach – pocztą rejestrowaną, jednakże dodatkowo należy to umotywować we wniosku.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Kolejne informacje na temat wyborów do Sejmu i Senatu RP publikowane będą sukcesywnie na stronie internetowej Ambasady RP w Londynie: www.londyn.msz.gov.pl.

Informacje na temat wyborów do Sejmu i Senatu RP dostępne są również na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: http://parlament2015.pkw.gov.pl.

Źródło: londyn.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

5 0 576 15 października, 2015 News, Polityka, Wydarzenia 15 października, 2015

Dodaj komentarz

Najnowsze newsy

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Nasi fani na Facebooku

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaAnglia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.