Prawa pacjenta w Polsce

Z ostatniej chwili

Reklama

Polecamy

Pogoda

Nasze społeczności

Video

Reklama

Prawa pacjenta w Polsce
Posted by

Prawa pacjenta w Polsce

Prawa pacjenta

Zgodnie z polską konstytucją i innymi ustawami pacjenci mają szereg praw; ich przestrzeganie jest obowiązkiem wszystkich osób zaangażowanych w udzielanie pomocy medycznej – lekarzy, pielęgniarek, rejestratorek.

1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych: pacjent ma prawo do opieki medycznej udzielanej z należytą starannością, odpowiadającą wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

Pacjent ma również prawo do opinii drugiego lekarza, pielęgniarki i położnej, jeżeli ma wątpliwości do pierwszej opinii.

Pacjent ma także prawo do natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

2. Prawo wyboru: pacjent ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej, lekarza specjalisty (spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach specjalistycznych, które mają umowę z NFZ), lekarza dentysty (spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach, które mają umowę z NFZ), placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu, dowolnego szpitala, posiadającego umowę z NFZ, na terenie całej Polski.

3. Prawo do informacji: pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach – każda placówka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej jest zobowiązana umieścić stosowną informację na temat praw pacjenta.

Pacjent ma także prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń.

Pacjent ma prawo do informacji zrozumiałej i przystępnej dla niego. Ma prawo prosić o wyjaśnienia tak długo, aż przekazana informacja będzie dla niego w pełni zrozumiała.

Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, diagnozie, leczeniu, ewentualnych konsekwencjach leczenia lub zaniechania leczenia, rokowaniach. Ma także prawo zdecydować, komu i jakie informacje o tym mogą być przekazywane.

Pacjent ma prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji. Powinien jednak dokładnie wskazać, z których informacji rezygnuje, np. o swojej sytuacji zdrowotnej.

4. Prawo do wyrażenia zgody: pacjent ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na leczenie.

5. Prawo do tajemnicy: pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji z nim związanych, informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu i rokowaniu, badaniach i ich wynikach.

6. Prawo do poszanowania intymności i godności: lekarze, pielęgniarki, położne mają obowiązek leczenia pacjenta z poszanowaniem tego prawa. Pacjent ma także prawo do tego, by w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych była przy nim obecna bliska mu osoba. Jednakże ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub w wypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lekarz może odmówić obecności osoby bliskiej pacjentowi.

7. Prawo do dokumentacji medycznej: pacjent ma prawo dostępu do informacji dotyczących jego stanu zdrowia.

8. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie: pacjenci przebywający w szpitalu lub innych placówkach całodziennej opieki zdrowotnej mają prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

9. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza: gdy pacjent nie zgadza się z opinią lub orzeczeniem lekarza, może zgłosić za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta sprzeciw do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

10. Prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego: pacjenci przebywający w placówkach całodziennej opieki (np. w szpitalach) mają prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego czy korespondencyjnego z innymi osobami; mają prawo również odmówić takiego kontaktu.

11. Prawo do opieki duszpasterskiej: w sytuacji pogorszenia zdrowia lub zagrożenia życia pacjent ma prawo do kontaktu z duchownym swojego wyznania.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony migrant.info.pl
Fot: freeimages.com

2 0 794 10 marca, 2015 News, Prawo, Zdrowie Marzec 10, 2015

Dodaj komentarz

Najnowsze newsy

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Nasi fani na Facebooku

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaAnglia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.